SPD: verkiezingen niet eerder

BONN, 4 aug. De Westduitse oppositiepartij SPD is tegen vervroeging van de gemeenschappelijke Duitse parlementsverkiezingen van 2 december naar 14 oktober, zoals gisteren door DDR-premier De Maiziere (CDU) is voorgesteld.

Alleen als bondskanselier Kohl (CDU) de mislukking van zijn politiek jegens de DDR erkent en opening van zaken geeft over 'de werkelijke kosten van de Duitse eenwording' is nader overleg mogelijk, zei SPD-kandidaat-kanselier Oskar Lafontaine gisteren.

Als de SPD definitief een afwijzende houding kiest ontbreekt de grondwettelijk benodigde meerderheid van twee derden die voor zo'n vervroeging in de Bondsdag nodig is. Kanselier Kohl zou dan eventueel straks, net als najaar 1982, door zijn eigen coalitie ten val moeten worden gebracht, via een 'gefingeerde' motie van afkeuring. President Weizsacker zou dan na ontbinding van de Bondsdag (binnen drie weken) nieuwe, dan vervroegde, verkiezingen kunnen uitschrijven.

De SPD en de Groenen stemmen in met de door De Maiziere voorgestelde eerdere toetreding van de DDR tot de Bondsrepubliek. Maar zij verwijten Kohl en De Maiziere 'manipulatie' omdat een eerdere verkiezingsdag in hun ogen vooral de belangen van de Westduitse coalitiepartijen dient.

De Oostduitse SPD, die pas een kwartier vooraf telefonisch hoorde van De Maizieres voorstel, voelt zich overvallen. Zij sprak van een 'affront' en 'een stijlbreuk'.

Zij besloot na spoedoverleg voorshands in de regeringscoalitie in Oost-Berlijn te blijven. Voor een definitief besluit daarover komt zij dinsdag opnieuw bijeen.

Pag.5: Coup van Wolfgangsee