Ook Nederland blokkeert bezit van Koeweit

DEN HAAG, 4 aug. De regering heeft gisteren met onmiddellijke ingang alle tegoeden en andere financiele bezittingen van Koeweit in Nederland geblokkeerd.

Nederland sluit zich hiermee aan bij de maatregel die door een reeks Westerse landen in navolging van de Verenigde Staten is genomen om de Koeweitse bezittingen in het buitenland te beschermen. De ministeriele beschikking waarin de blokkering is vastgelegd, is gebaseerd op de Sanctiewet, die bepaalt dat voor wijziging van de tegoeden toestemming van het ministerie van financien is vereist. Daarmee kan aan de Kuweit Petroleum Company die in Nederland een raffinaderij en een benzineverkooppunten onder naam Q-8 heeft, onder bepaalde voorwaarden ontheffing worden verleend om betalingen te verrichten. Bij een boycot van Iraakse en Koeweitse olie zal de maatschappij binnen een aantal weken olie op de wereldmarkt moeten aankopen om de raffinaderij in Rotterdam draaiend te houden.

Uit gegevens van de Nederlandsche Bank blijkt dat Koeweit, behalve de investeringen van de oliemaatschappij in Nederland, voor 2,7 miljard aan tegoeden en bezittingen heeft bij financiele instellingen. Bovendien zijn er nog Koeweitse fondsen tot een totaal van 1,3 miljard gulden waarmee investeringen buiten Nederland worden betaald. De investeringen in Nederland belopen zeven tot tien procent van de totale Koeweitse investeringen in het buitenland.

In Nederland heeft de Kuwait Petroleum Company momenteel een marktaandeel van vier procent in de verkoop van olieprodukten en in heel West-Europa 7,5 procent. Q-8 beschikt over ruim 7.500 benzinestations in Europa en behalve de raffinaderij in Rotterdam heeft de maatschappij raffinaderijen in Denemarken en Italie. De raffinaderij in Rotterdam wordt nog geheel met olie uit Koeweit gevoed. Op korte termijn beschikt Q-8 over voldoende voorraden. De raffinaderij die in 1985 van Gulf Oil werd overgenomen, is net als de andere olie-installaties in Pernis aangesloten op de Maasvlakte Olie Terminal, een gezamenlijk eigendom van de grote oliemaatschappijen. Daardoor kan Q-8 bij een tekort in de aanvoer uit Koeweit snel over andere olie beschikken als daarvoor financiele middelen beschikbaar komen.

Het Kuwait Investment Office (KIO) in Londen heeft na de inval, kort na de Iraakse invasie van Koeweit een verklaring aan financiele instellingen en effectenmakelaars over de hele wereld gestuurd om de Koeweitse bezittingen te beschermen. Pogingen om Koeweitse eigendommen en effecten te verkopen, zijn illegaal, aldus het KIO.