MAROKKO

In de serie 'Allert de Lange Reisgidsen' is een nieuw deeltje verschenen over Marokko. In een handig pocketformaat vinden we reisinformatie, gerangschikt in alfabetische volgorde.

De gegevens die ik er in aantrof zijn, voorzover ik kan controleren, correct. De realistische inschatting van toeristenproblemen die karakteristiek zijn voor Marokko doet me deugd. Inderdaad is het verstandig Tanger te vermijden vanwege de agressieve houding van de jeugd, die de toerist ziet als een prive wingewest. Verder kan kleding die in de ogen van de Marokkanen decent is vele problemen vermijden.

Het boekje is uit het Duits vertaald, en wordt zo nu en dan ontsierd door veel Germanismen. De vertalers lijken me ook geen kenners van het land. Uit ervaring weet ik hoe moeilijk het is achtergrondinformatie te comprimeren. Maar met iets meer zorg was toch een grotere precisie mogelijk geweest. Het schijnt niet mogelijk te zijn dit soort boekjes zodanig te produceren dat ze een zomer overleven. Toen ik mijn exemplaar opensloeg, brak meteen de rug.

Maar goed, dit zijn kleinigheden. Er staat echter een pertinente fout in, die vervelende gevolgen kan hebben. Voor Marokko is wel degelijk een visum vereist. Dit is gemakkelijk te verkrijgen op de Ambassade of de consulaten. De aanvraag ter plekke levert veel gezeur en lang wachten op.

    • H. Meulenbelt
    • Arie Visser Marokko 127 Blz
    • Vert. uit het Duits Door C. Hamburger
    • Allert de Lange 1990