EG-landen willen boycot olie van Irak en Koeweit

DEN HAAG, 4 aug. Nog dit weekeinde wordt besloten tot een algehele boycot van ruwe olie en olieprodukten uit Irak en Koeweit door de lidstaten van de Europese Gemeenschap. Dit is de algemene verwachting bij topambtenaren in Den Haag, die de afgelopen dagen intensief contact hebben onderhouden met hun collega's in andere Europese hoofdsteden.

De Italiaanse minister van buitenlandse zaken, Gianni De Michelis, heeft gisteren gezegd dat de Europese Gemeenschap zal proberen 'de maximaal mogelijke druk' uit te oefenen op Irak, zo meldt onze correspondent in Rome. 'Wij zullen het gewicht van Europa laten voelen', aldus De Michelis.

Verwacht wordt dat Japan zich direct bij de Amerikaanse en Europese boycot van Irak zal aansluiten. De boycot zal dan snel effectief kunnen zijn, zeggen specialisten van oliemaatschappijen. De oliestroom uit Irak en Koeweit kan vrijwel geheel lamgelegd worden. Wordt de produktie van de ruim 4,5 miljoen vaten olie die de twee landen tot begin deze week nog samen per dag produceerden niet door andere olieproducerende landen overgenomen, dan zullen de grote voorraden in de Westerse wereld snel slinken en zijn noodmaatregelen van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) vereist om de 'pijn' zo evenwichtig mogelijk te verdelen.

Sommige Europese landen zijn namelijk voor hun olietoevoer nu nog sterk afhankelijk van Irak en Koeweit. Denemarken krijgt 35,5 procent van zijn olie uit die twee landen, Nederland ruim 16 procent, Griekenland 16 procent en Italie 12 procent. Behalve de noodmaatregel van een evenwichtige verdeling van oliestromen kan het IEA ook opdracht geven een deel van de strategische olievoorraden aan te spreken, zodra de huidige grote commerciele voorraden zijn uitgeput. Voor volgende week donderdag is een vergadering van het IEA in Parijs voorzien over de voorbereiding van mogelijke noodmaatregelen.

De twaalf EG-landen zijn het gisteren eens geworden over de wenselijkheid van een boycot, maar op de vergadering vandaag in Rome zal nog wel een ernstig discussiepunt zijn hoe de boycot moet worden geeffectueerd en gecontroleerd, aldus goed geinformeerde Haagse bronnen.

De Nederlandse regering heeft gisteren besloten met onmiddellijke ingang de tegoeden en andere financiele activa van Koeweit die in ons land worden aangehouden te blokkeren. De regering sloot zich daarmee aan bij maatregelen van de Verenigde Staten, Japan en een aantal Europese partnerlanden. Koeweit heeft grote belangen in Nederland met een raffinaderij in Rotterdam en benzinestations onder de naam Q-8. Ook Italie heeft de Koeweitse tegoeden geblokkeerd en bovendien wapenexporten naar Irak stopgezet.