EG kan een doorslaggevende rol spelen

ROTTERDAM, 4 aug. De Europese Gemeenschap heeft dit weekeinde een kans uit duizenden om op het internationale politieke toneel een doorslaggevende rol te spelen. President Bush heeft een dringend beroep op de Europese bondgenoten gedaan om eendrachtig de Iraakse dictator Saddam Hussein door een olieboycot in de houding te zetten en hem tot een terugtocht uit Koeweit te dwingen.

In Washington wordt met spanning een besluit afgewacht van de hoge ambtelijke vertegenwoordigers van de EG-landen die vandaag in Rome bijeen zijn, want van dat besluit zal het afhangen of Japan, de derde partner waarvan de medewerking onontbeerlijk is, zich aansluit.

De twaalf EG-landen zullen volgens goed geinformeerde bronnen in Den Haag vandaag in Rome vrijwel zeker tot een boycot van alle olie en olieprodukten uit Irak en Koeweit besluiten. Na dagenlang vooroverleg tussen de Europese hoofdsteden en intensieve contacten met Washington hebben de topambtenaren (directeuren-generaal voor politieke zaken) gisteren mandaten van hun ministers gekregen. De meeste ministers waren nog met vakantie in het buitenland. Minister Van den Broek moest menigmaal op zijn vakantie-adres in Kenia aan de telefoon komen.

Hoewel de ervaringen in het verleden met boycots van olieconsumerende landen niet bepaald gunstig waren kan het omgekeerde, een gecoordineerde kopersstaking van de Westerse landen voor Iraakse en Koeweitse olie en olieprodukten, volgens deskundigen in de oliewereld heel effectief zijn. De stroom olie uit de twee Golfstaten die nu nog via pijpleidingen en schepen naar Westerse afnemers vloeit kan vrijwel geheel worden lamgelegd. Daardoor zal de levensader van het land van Saddam Hussein worden dichtgedrukt; de olie-inkomsten waar de economie van Irak bijna geheel op drijft worden stopgezet. 'Wij houden ons strikt aan de lokale wetgeving, waar ook ter wereld we opereren', zegt een topman van een der grote oliemaatschappijen. 'Als er een Europese richtlijn komt die de aankoop en het transport van olie uit Irak en Koeweit verbiedt komt er in Rotterdam en in andere Europese havens geen schip met die olie binnen.'

Het risico van ontduiking, door traders die Iraakse olie via om- en sluipwegen toch op de Westerse markt brengen, is volgens deze deskundige minimaal. 'Ik geef toe, het verleden heeft bewezen dat het gebeurt, maar het zal niet meer dan een marginaal effect hebben.' Pag.11: Rol Saoediers cruciaal

    • Onze Theo Westerwoudt