'Coup' aan de Wolfgangsee van Kohl en De Maiziere

BONN, 4 aug. DDR-premier De Maiziere (CDU) heeft dinsdag bij een bezoek aan diens Oostenrijkse vakantieverblijf al overeenstemming met de Westduitse kanselier Kohl bereikt over zijn voorstel om niet op 2 december maar al op 14 oktober, met een aantal regionale verkiezingen, ook de gemeenschappelijke Duitse parlementsverkiezingen te houden. Daarom heet De Maizieres voorstel in Bonn nu al de 'coup van de Wolfgangsee'.

De SPD was er niet over ingelicht, evenmin als Kohls coalitiepartners FDP en CSU trouwens, zo bleek gisteren, al zullen beide laatste partijen het wel steunen.

Volgens Kohl en De Maiziere is het nu gewenst en mogelijk om de (voorafgaande) toetreding van de DDR tot de Bondsrepubliek en de parlementsverkiezingen te vervroegen. Zij noemden daarvoor als redenen:

1. de slechte economische toestand in de DDR; 2. de eenheidswil der Oostduitse bevolking; 3. de snelle afronding van de 'externe aspecten' der Duitse eenwording; 4. het tussen Bonn en Oost-Berlijn overeengekomen ontwerp-verkiezingsverdrag en 5. de bijna bereikte overeenstemming over hettweede Duitse staatsverdrag.

In dat ontwerp-staatsverdrag, bleek gisteren, zijn tweekwesties nog hevig omstreden: de daarin gemaakte keus van Berlijn als Duitse hoofdstad en de financiele bijdragen van de Westduitse deelstaten in de kosten van de Duitse eenheid.

Oskar Lafontaine, de kanseliers-kandidaat van de SPD, meent dat De Maizieres voorstel is geboren omdat de 'bondsregering aan het einde van haar latijn is'.

Lafontaine vindt dat Kohl teveel op het tempo van de Duitse staatkundige eenheid let en te weinig op de Duitse sociale eenheid. Hij herinnerde er gisteravond aan dat Kohl en andere Westduitse coalitiepolitici op 1 juli, toen de Duitse monetaire unie van kracht werd, verzekerden dat het in de DDR 'niemand slechter en zeer velen beter' zou gaan. Nu dat niet het geval is, maar 'premier De Maiziere de economische misere in zijn land niet de baas kan blijven' zoeken hij en Kohl 'de vlucht naar voren', aldus Lafontaine.

De kanseliers-kandidaat van de SPD ziet 'absoluut geen reden' om de Westduitse Grondwet voor een keer te veranderen om zes tot acht weken eerder in heel Duitsland verkiezingen te willen houden. Zo'n wijziging, die een parlementaire meerderheid van twee derden vergt, valt in de bondsdag en de bondsraad zonder steun van de SPD niet te halen. Kohl zei daarover gisteravond dat 'iedere partij haar eigen verantwoordelijkheid moet nemen' in deze voor de Duitse eenheid belangrijke kwestie. Wat de SPD doet zal komende week donderdag blijken, als de bondsdag van reces terugkeert om een oordeel te geven over het ontwerp-verkiezingsverdrag met de DDR, dat gisteren is getekend.

Kohl en zijn partijgenoot Schauble, minister van binnenlandse zaken, wilden zich er niet over uitspreken of zij bij 14 oktober als verkiezingsdag blijven als de SPD daaraan niet meewerkt. Schauble zei op 'consensus te hopen', de SPD zou tevreden moeten zijn, zij verweet De Maiziere een week geleden nog 'een vertragingstactiek' jegens de toetredings- en verkiezingsdatum, zei hij.

    • J. M. Bik