Bedrijven in Rijnmond mogelijk stilgelegd bij ernstigersmogvorming

ROTTERDAM, 4 aug. Als de luchtvervuiling in het Rijnmondgebied vandaag verder toeneemt als gevolg van het zonnige weer, kunnen bepaalde bedrijven op last van de commissaris van de koningin worden stilgelegd. De petrochemische industrie en de schoonmaakbedrijven in de Rijnmond kregen gistermiddag al opdracht hun uitstoot van reactieve koolwaterstoffen met 75 procent verminderen.

De Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) heeft gistermiddag om 5 uur de zogenoemde stankcode 3 afgekondigd. Gistermorgen gold reeds code 2, die een verplichte reductie van koolwaterstoffen van vijftig procent inhoudt.

Volgens een woordvoerder van de DCMR is het instellen van code 3 nodig om vandaag ergere luchtverontreiniging in het Rijnmondgebied te voorkomen. Als de situatie toch verslechtert, wordt code 4 afgekondigd en kan de commissaris van de koningin besluiten om stankverwekkende bedrijven volledig stil te leggen. In Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland is sinds gistermiddag smogfase 2 van kracht. Automobilisten worden opgeroepen de auto zoveel mogelijk te laten staan en gebruik te maken van het openbaar vervoer. Aan de vervoermaatschappijen is gevraagd met eventuele extra toeloop rekening te houden. De industrie is gevraagd werkzaamheden die luchtverontreiniging met zich meebrengen en die uitstel kunnen velen, uit te stellen. Verwacht wordt dat fase 2 tot morgen van kracht zal blijven. In de provincies Groningen, Drenthe en Friesland is smogfase 1 afgekondigd.

Smogfase 1 heette voorheen de waarschuwingsfase en wordt ingesteld als een ozonconcentratie in de lucht worden gemeten van tussen de 180 en 240 microgram per kubieke meter. Smogfase 2, vroeger de alarmfase, wordt afgekondigd bij meer dan 240 microgram ozon per kubieke meter, smogfase 3 bij meer dan 360 microgram. Het afkondigen van fase 1 dient om ambtelijke diensten op de situatie te attenderen. Doorgaans komen provincies pas bij fase 2 met 'maatregelen', zoals adviezen aan sporters om het rustig aan te doen. Mensen met aandoeningen aan de luchtwegen en mensen met hart- en vaatziekten kunnen last krijgen van ogen, neus en keel, extra hoesten en pijn bij inademing, zo warschuwde een woordvoerder van de provincie Zeeland.

De gemeentepolitie van Tilburg heeft gemeld in verband met smogfase 2 tot morgenmiddag in principe uitsluitend nog te surveilleren te voet of op de fiets. Agenten die onder normale omstandigheden per auto door de stad zouden surveilleren, blijven nu op het bureau. Alleen in noodgevallen wordt de auto gebruikt.

Door de warmte heeft zich de laatste dagen een zekere loomheid van de Nederlandse automobilisten meester gemaakt, zo deelde de Algemene Verkeersdienst in Driebergen gisteravond mee. De rijkspolitie roept automobilisten op een goede nachtrust te genieten, voor het rijden minder alcohol te drinken dan is toegestaan en tijdens het rijden attent te blijven. 'De mensen reageren trager dan normaal en ze raken wel sneller geirriteerd', aldus woordvoerder G. Hoeveman van de verkeersdienst. De politie heeft nog geen hoger aantal ongevallen geconstateerd dan normaal, maar dat komt volgens Hoeveman doordat het relatief rustig is op de wegen.