Amsterdam: verbod op persconferentie van extreem-rechts

AMSTERDAM, 4 aug. Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft gisteren officieel besloten dat in de fractiekamer van de Centrumpartij '86 in het stadhuis geen persconferentie mag worden belegd. De Centrum Democraten, CP 86 en de gelijkgestemde anti-vreemdelingenpartij Vlaams Blok uit Belgie hadden aangekondigd op 7 augustus in de fractiekamer de pers hun ongenoegen te doen blijken over tentoonstelling in het Anne Frankhuis over opkomende fascisme en racisme in West-Europa. De burgemeester van Amsterdam, E. Van Thijn, heeft alle zaalverhuurders in de hoofdstad gewaarschuwd op hun hoede te zijn voor 'organisaties met racistische doeleinden' die onder valse naam een zaal willen boeken. De tentoonstelling in het Anne Frankhuis 'Eigen Volk Eerst' getiteld beslaat een zaaltje. Op elf panelen is aan de hand van kranteknipsels, pamfletten en posters een beeld geschetst van de activiteiten van rechts-racistische partijen in Duitsland, Nederland, Belgie en Frankrijk. Het materiaal is voorzien van begeleidende teksten in het Nederlands en het Engels. Voor diegenen die deze talen niet beheersen is er gratis een uitgebreide brochure in het Frans en Duits beschikbaar, waar overigens weinig gebruik van wordt gemaakt.

De meeste belangstelling trekt een videofilm over het onderwerp, in het Nederlands met Engelse ondertiteling. De vier landen worden afzonderlijk behandeld. Wat Frankrijk betreft krijgen vooral Le Pen en zijn Front National aandacht. Bij Duitsland staan de ex-SS-er Franz Schonhuber en Die Republikaner centraal. De nadruk wordt gelegd op het zeer hoge percentage politiemensen dat lid is van Die Republikaner.

De activiteiten van het Vlaams Blok concentreren zich voornamelijk op Antwerpen. De titel van de tentoonstelling, Eigen Volk Eerst, is ontleend aan de slogan van het Vlaams Blok. Volgens de burgemeester van Antwerpen leveren de tien vertegenwoordigers van het Vlaams Blok in de gemeenteraad geen enkele constructieve bijdrage.

Doopceel

Vermoedelijk omdat het beeldmateriaal uitsluitend afkomstig is van Nederlandse actualiteitenrubrieken is de televisiefilm het interessantst waar het Nederland betreft. Van drie van de veertien CP/CD-raadsleden wordt de doopceel gelicht. Onder hen de 73-jarige drs. Bruyn, die voor de Centrum Partij 86 in de Amsterdamse gemeenteraad is gekozen. Hij was een van de oprichters, zo wordt gezegd, van de Volksunie van Glimmerveen. Een 'beschuldiging' die hij altijd heeft ontkend. Ook S. Mordaut (raadslid te Den Haag) en R. van der Plas (raadslid in Purmerend) worden in de film kritisch doorgelicht met de bedoeling aan te tonen dat zij nooit contacten hebben geschroomd met neo-fascistische groeperingen. De minderhedenspecialist dr. F. Bovenkerk verklaart aan het eind van de film geen enkele moeite te hebben de Centrumdemocraten en CP 86 als racistisch aan te merken.

De ruimte waar de tentoonstelling Eigen Volk Eerst is ingericht, bevindt zich helemaal aan het eind van de vaste route door het Anne Frankhuis. Hoewel een tentoonstelling over opkomende racisme en nazisme in het Anne Frankhuis zeer voor de hand ligt, zijn er toch vrij veel mensen die onmiddellijk doorlopen naar de uitgang, of slechts oppervlakkig kennis nemen van 'weer een zaaltje', waar bovendien nergens een foto te zien is van Anne Frank. Een Frans echtpaar uit Perpignan lijkt de tentoonstelling een beetje te ontgaan, vermoedelijk omdat zij Nederlands noch Engels verstaan. Een jong Brits paar vindt het jammer dat niet ook hun land op de tentoonstelling aan de orde komt. 'Er is genoeg materiaal over het National Front en al die andere enge racisten', zeggen ze nadrukkelijk. Dat racisme ook op het continent wijd verbreid is wisten ze wel, maar daarbij dachten ze voornamelijk aan Frankrijk en Duitsland. Over de activiteiten van het Vlaams Blok in Belgie en de Centrumdemocraten en Centrum Partij in Nederland wisten ze praktisch niets.