WVC: debat over kunsten stimuleren

DEN HAAG, 3 aug. De beoordelaars van subsidies bij de Raad voor de Kunst moeten meer macht krijgen zodat hun aanspreekbaarheid wordt vergroot en de openbare discussie in Nederland over kunst wordt bevorderd. Ook moeten de kunstinstellingen meer verantwoording afleggen over de besteding van rijkssubsidie. Dat zegt Stevijn van Heusden, directeur Kunsten van het ministerie van WVC, vandaag in een gesprek met deze krant.

Van Heusden noemt de besluitvorming binnen de Raad voor de Kunst ondoorzichtig door de 'typisch Nederlandse' gewoonte om zoveel mogelijk mensen bij beslissingen te betrekken. 'Het mooiste zou natuurlijk zijn als je voor het subsidieren van kunst een man neerzet. Zoals een musicus met een groot artistiek gezag gewoon de baas is van zijn eigen orkest. Zoals een museumdirecteur in zijn eentje het beleid van een museum bepaalt. Want dan is de aanspreekbaarheid het grootst en dat stimuleert de discussie. ' In september brengt minister d'Ancona een discussienota uit waarin nadere voorstellen worden gedaan. De nota is een voorbereiding op het Kunstenplan 1993-1996. De minister overweegt een basissubsidiering in te voeren, die wordt aangevuld met premies voor spreiding of 'avontuurlijke programmering'. 'Wat je moet voorkomen is dat gesubsidieerde instellingen al te gemakkelijk tegen de continuiteit verschaffende overheid gaan aanleunen', aldus Van Heusden.

Cultureel Supplement: Vraaggesprek met Van Heusden