'Voor Sovjet-invasie 2 jaar nodig'

ROTTERDAM/ WASHINGTON, 3 aug. De Sovjet-Unie heeft, wanneer zij haar troepen uit de Oosteuropese landen heeft teruggetrokken, ongeveer twee jaar nodig om een grote invasie in West-Europa voor te bereiden.

Dit staat in een blauwdruk voor de Amerikaanse defensiepolitiek die eind juni is besproken door president Bush, minister van defensie Dick Cheney en stafchef generaal Colin Powell, zo meldt het dagblad The New York Times dat uit de vertrouwelijke nota citeert. Tot nu toe werd aangenomen dat de NAVO slechts twee weken de tijd had zich voor te bereiden op een aanval van het Rode Leger.

Door de veel langere waarschuwingstijd kan een groot aantal legereenheden uit West-Europa worden teruggetrokken. Deze moeten worden gereorganiseerd tot reservedivisies die in geval van een aanhoudende crisis kunnen worden gemobiliseerd. Het Pentagon stelt voor de omvang van de Amerikaanse strijdkrachten in het midden van de jaren negentig met 25 procent in te krimpen, van 2,1 miljoen man tot 1,6 miljoen. Cheney had deze imkrimping eind juni al bekendgemaakt in het Congres.

Bush heeft in beginsel positief gereageerd op het plan dat nu verder wordt uitgewerkt door het Pentagon. Een aantal hoge militairen zou zich verzetten tegen de ingrijpende militaire reducties.

Volgens de blauwdruk wacht het Amerikaanse leger een ingrijpende reorganisatie, waarin vier onderdelen worden gevormd. Een Atlantische eenheid moet West-Europa ondersteunen. Een eenheid in de Stille Oceaan zal dienen ter bescherming van Zuid-Korea en de andere Aziatische bondgenoten. Een aparte eenheid moet toegerust zijn voor snel ingrijpen bij geschillen in Derde-wereldlanden. Een stategische eenheid wordt verantwoordelijk voor het kernwapenarsenaal.

Medewerkers van het Pentagon wijzen erop dat de defensienota pas definitief wordt vastgesteld nadat minister Cheney eind deze maand heeft gesproken met de aanvoerders van de diverse legeronderdelen en een studie is afgerond over de verhouding tussen reserve- en actieve legereenheden.