Roemeense justitie laat Marian Munteanu vrij

BOEKAREST, 3 aug. Marian Munteanu, de Roemeense studentenleider die half juni door mijnwerkers ernstig werd mishandeld en die daarna werd gearresteerd, is gisteravond vrijgelaten.

In een verklaring van procureur-generaal Gheorghe Robu, die gisteravond op de Roemeense televisie werd voorgelezen, werd gesteld dat 'de omstandigheden die tot de voorlopige hechtenis van Munteanu hebben geleid, zijn veranderd' en dat zijn vrijlating 'geen gevaar voor de openbare orde oplevert'.

Munteanu, voorzitter van de Studentenbond van Boekarest, leidde een 53 dagen durende protestactie van studenten en intellectuelen tegen het 'neo-communistische' bewind van het Front van Nationale Redding. Aan het protest werd half juni met harde hand een eind gemaakt door grote groepen mijnwerkers uit de Jiu-vallei, die een heksenjacht op studenten en intellectuelen ontketenden. Munteanu werd daarbij zwaar mishandeld. Hij werd op 18 juni, toen hij in het ziekenhuis lag, gearresteerd en heeft sindsdien gevangen gezeten zonder dat tegen hem een aanklacht is ingediend. Eerder deze week berichtte de Internationale Helsinki Federatie dat zijn gezondheidstoestand verslechterde en dat de autoriteiten zijn overbrenging naar een ziekenhuis verhinderden; gisteren bleek Munteanu echter vermoeid, maar in orde.

Voor Munteanu's vrijlating is sindsdien bijna dagelijks gedemonstreerd. Gisteren nog, voordat Robu's verklaring op de televisie werd voorgelezen en voordat Munteanu vrij kwam, betoogden in Sibiu tweeduizend mensen voor zijn vrijlating. De demonstratie was de eerste sinds de revolutie van december die openlijk door alle plaatselijke politieke partijen inclusief die van de Duitse en Hongaarse minderheden werd georganiseerd. In resoluties die werden aangenomen werd opheldering geeist over het optreden van de mijnwerkers in juni. In de verklaring van de procureur-generaal is niets gezegd over het lot van andere arrestanten die in verband met de gebeurtenissen in juni zijn opgepakt. Volgens officiele gevens worden nog 184 mensen vastgehouden.

In Boekarest is maandag een van de beklaagden in het massaproces tegen 24 hoge leiders van het in december omvergeworpen regime van Nicolae Ceausescu overleden. Nicolae Giosan, voormalig voorzitter van het Roemeense parlement, stierf op weg van de gevangenis naar een ziekenhuis. Hij had in juni al een hartaanval gehad. Giosan ontbrak twee weken geleden op de zitting waarmee het proces tegen de 24 voormalige leiders werd geopend. (Reuter, UPI)