Mottobord

Geen Nederlands woordenboek kent het. Maar dat is niet de reden dat de Zuidhollandse overheid de Heelhollandse overheid wil verbieden om de horizon te vervuilen met een 'mottobord', waarop de langzaamrijdende automobilist kon lezen: 'Te hard rijden kost teveel.'Laat ons vaststellen dat zo'n spreuk, slagzin, propagandakreet, waarschuwing, natuurlijk niet 'motto' kan heten. Een motto is een korte, kernachtige zin die boven een stuk staat, of die een mens of organisatie als zijn lijfspreuk beschouwt.

De bewindsvrouw wilde het bord geen reclamebord noemen, want dan zou het haar geld kosten, geen propagandabord, want dat klinkt onsympathiek, en geen verkeersbord, want dat bestaat allang om de maximumsnelheid aan te geven.

Het motto zelf bevat de dubbelzinnigheid die elke reclameschrijver nastreeft. 'kost teveel' betekent in de eerste plaats dat het teveel slachtoffers eist. Maar het verwijst ook naar de boete op te hard rijden. Met dit 'motto' geeft de minister dus aan dat zij die boete te hoog vindt! Laat ze dan de boete verlagen, en niet haar gevoelens op een groot bord langs de kant van de weg zetten.

Met het woord 'mottobord' verdwijne ook het mottobord en dit dubbelzinnig-dubbelzinnige motto.

    • het Woord