'Meer cursussen in Turks noodzakelijk'

DEN HAAG, 3 aug. De deelname aan cursussen alfabetisering en sociale vaardigheid voor allochtonen kan worden vergroot door meer cursussen in het Turks te geven. Het aantal docenten in de eigen taal dat de cursussen in het kader van de basiseducatie geeft, moet worden verhoogd van 50 tot 400. Dit schrijft de stichting Inspraakorgaan Turken, een samenwerkingsverband van zeven Turkse organisaties, in een advies aan de ministers Ritzen (onderwijs) en d' Ancona (WVC). De stichting meent dat de 219 instellingen voor basiseducatie (waar volwassenen rekenen, taal en sociale vaardigheid krijgen op het meest elementaire niveau) hun doel voorbijschieten zolang de Turkse taal daarin een ondergeschikte plaats inneemt. Van de 70.000 deelnemers aan basiseducatie is 42 procent anderstalig, 47 instellingen voor basiseducatie verzorgen cursussen in de eigen taal.