Kans op smog neemt toe, hittegolf noopt tot beperkingwatergebruik

ROTTERDAM, 3 aug. De kans op smogvorming is aanzienlijk toegenomen nu de wind is gedraaid en uit zuidoostelijke richting komt. Daardoor wordt vervuilde lucht uit Oost-Europa en uit het Roergebied aangevoerd.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) verwacht dat de zuidelijke en oostelijke provincies nog vandaag smogfase 2 zullen instellen. In de overige delen van het land is die kans kleiner. Vanaf zondag, zo verwacht het RIVM, neemt de smog af. Het wordt dan koeler omdat de wind naar het zuidwesten zal draaien.

De waterleidingbedrijven, verenigd in de VEWIN, vragen de consument de komende dagen zuinig om te gaan met water. De VEWIN heeft dit vanmorgen bekendgemaakt.

Door de tropische temperaturen is het waterverbruik gestegen. Daardoor kan de druk in het leidingnet lager worden dan normaal en dreigen de voorraadkelders leeg te raken. De Waterschappen van verschillende regio's hebben een beregeningsverbod ingesteld. Vanwege het lage waterpeil in rivieren en sloten mogen boeren geen water gebruiken om het land te besproeien. Het Waterschap Kromme Rijn in Breukelen heeft dat verbod vandaag ingesteld. In West-Overijssel, Noord-Brabant en Drenthe werd zo'n verbod al eerder uitgevaardigd. De Unie van Waterschappen verwacht dat de komende dagen meer Waterschappen een beregeningsverbod zullen instellen.

De Dierenbescherming wordt momenteel overstelpt met vragen over de gevolgen van het warme weer voor dieren. De Dierenbescherming adviseert eigenaren van dieren voor voldoende schaduw en water te zorgen. Vogelkooien binnenshuis moeten uit de zon worden geplaatst, dieren moeten uit vitrines en etalages worden gehaald en boven niet verplaatsbare hokken moet een parasol worden gezet. Ook waarschuwt de Dierenbescherming geen huisdieren in de auto achter te laten.

Veehouders krijgen het advies goed op de watervoorziening van hun dieren te letten, nu het peil in de sloten op veel plaatsen is gedaald en de walkanten door het droge weer afbrokkelen. De Dierenbescherming wijst op het belang van goede ventilatie in schuren en stallen.

De vraag naar vakanties binnen Nederland is dankzij het mooie weer opvallend gestegen. Veel mensen besluiten alsnog de vakantie in eigen land door te brengen. Dat meldt het Nederlands Bureau voor Toerisme. De VVV op Texel heeft een tijdelijke camping ingericht om de toeristen op te vangen die in het weekeinde naar het eiland gaan. Woensdag kreeg de VVV Texel 1.170 telefonische aanvragen over campingplaatsen. In Zeeland is aan de kust nog ruimte, maar ook hier is reserveren voor het weekeinde noodzakelijk.