Ingrijpen VS in Golf kan pas na 'n maand

WASHINGTON, 3 aug. Alle experts zijn het erover eens dat de Verenigde Staten Koeweit op dit moment militair niet kunnen verdedigen. De voorbereidingen voor een militaire operatie in het Midden-Oosten zouden ten minste een maand vergen. Stafleden van het Witte Huis zwakten de mogelijkheid van militair ingrijpen af.

De eerste lichte parachutisten en mariniers (de zogeheten Rapid Deployment Force) zouden binnen een week ter plaatse kunnen zijn maar die troepen zijn praktisch onbruikbaar tegen de Iraakse overmacht van 120.000 man troepen en honderden tanks. Het Pentagon zou zeker 300.000 man nodig hebben en zwaar materieel dat grotendeels van het Amerikaanse vasteland zelf zou moeten komen. Een dergelijke operatie zou veel capaciteit van de Amerikaanse strijdkrachten vergen.

Lichte brigades zouden ook kunnen komen van de basis die het dichtst bij het crisispunt ligt, Diego Garcia, midden in de Indische Oceaan, zes dagen varen van Koeweit. Daar zijn in totaal veertien schepen voor de marine en voor de mariniers. Ook zijn daar talrijke faciliteiten, wapens en tanks. Extra luchttankvliegtuigen, F-16's en een Awacs-vliegtuig vliegen naar het Midden-Oosten, klaar voor directe hulpverlening. Ook beschikken de VS nog over een kleine marinebasis bij het oliestaatje Bahrein.

Voor aanvoer uit Amerika is ook de medewerking nodig van andere, dichtbij gelegen landen waar personen en goederen tijdelijk kunnen worden ondergebracht. Daar is de laatste tijd weinig van terecht gekomen. Veel landen in het Midden-Oosten weigeren aan Amerika zelfs overvliegrechten. 'Als we de gebeurtenissen in de Golf militair willen beinvloeden, moeten we een soort toegangspost hebben, meer dan wat we nu bezitten', zei admiraal William Crowe, tot vorig jaar voorzitter van de verenigde chefs van staven, gisteren voor de televisie. 'Ik denk bij voorbeeld dat we in Saoedi-Arabie zouden moeten kunnen komen. Zij zouden ons dan moeten uitnodigen. Ze zouden ons toegang tot enkele van hun faciliteiten moeten verlenen. En het zou grote inspanning vergen en lang duren voor we echt de kracht bezitten om tegen (Saddam) Hussein iets te ondernemen. Het klimaat is daar ook een groot probleem.' Er bestaat wel militaire samenwerking met Saoedi-Arabie, al is ze afgeremd door het meer op Israel gerichte Congres. De faciliteiten in Saoedi-Arabie zijn geschikt voor het onderbrengen van Amerikaanse troepen en materiaal. Het is nog onduidelijk of dit land de VS zou willen uitnodigen.

Er kruist nu een eskader van acht Amerikaanse schepen door de Golf. Ook het vliegdekschip Independence stoomt op naar de monding van de Golf. De vloot wordt vanuit Amerika verder uitgebreid. Er wordt ook gewerkt aan een plan om de ruim 3.000 in Koeweit verblijvende Amerikanen eventueel te evacueren. Tot nu toe werd dat niet nodig geacht.

De Republikeinse senator John McCain zei dat de VS de 'Carter-doctrine weer moeten bevestigen, dat Amerika al het mogelijke zal doen om de vrije stroom van olie te verzekeren'.

Vooral onder president Carter werd er gewerkt aan strijdkrachten die in geval van crisis snel in het Midden-Oosten konden worden ingezet. Senator Sam Nunn, de gezaghebbende Democratische voorzitter van de commissie voor defensie, is wat voorzichtiger dan McCain. Volgens hem mag Amerika niet vooroplopen in de eventuele verdediging van Koeweit. Jordanie en Saoedi-Arabie moeten in de eerste linie willen staan. 'De tijd voor krachtige verklaringen was voordat dit gebeurde. We hebben geen militaire mogelijkheden en ook geen verdragsverplichtingen', zei hij voor de televisie. 'Ik geloof dat we eerst intense diplomatieke activiteiten moeten ontplooien. We moeten zien dat we in dat gebied niet in een grondoorlog verstrikt raken.' Senator D. Boren, de Democratische voorzitter van de commissie voor inlichtingenzaken, zei dat de VS hun marine- en luchtstrijdkrachten naar het gebied moeten brengen. Elke poging van Irak om Saoedi-Arabie in te nemen is volgens Boren ook een directe bedreiging voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten.

Veel Republikeinse Congresleden konden gisteren niet nalaten op te merken dat de crisis in Irak bewijst dat de wereld nog steeds gevaarlijk is, zodat Amerika een groot defensie-apparaat nodig heeft. De regering-Bush kondigde gisteren aan dat in 1995 een kwart van de defensiebegroting moet zijn gekort.

Een groep senatoren hoopt dat dit conflict helpt om het op sterven na dode en door Bush gesteunde programma voor de onzichtbaar genoemde B-2 bommenwerper te redden. Admiraal Crowe: 'Er wordt de laatste paar maanden vreselijk veel gepraat over bezuinigingen op de Amerikaanse defensie en het defensie-dividend. Nu hebben we een grote crisis voor ons waar we zeer waarschijnlijk aanzienlijke kracht voor nodig hebben en strijdkrachten die onder moeilijke omstandigheden ver weg kunnen worden gestuurd'.

    • Maarten Huygen