In de zesde of zevende eeuw

Heel boeiend en ontroerend is zij, Alexandrie in de zesde, of het begin van de zevende eeuwvoor het machtige Arabierendom zal komen.

Zij spreekt nog Grieks, officieel; misschien niet al te levendig, maarze spreekt onze taal nog, naar behoren.

Om het Grieks zal ze onvermijdelijk worden weggevaagd, nu echter klampt zij zich er zoveel mogelijk aan vast. Het is niet onnatuurlijk wanneer wij de stadvan destijds zo sentimenteel bezien, wij die nu de Griekse spraakterugbrengen naar haar grondgebied. K. P. KAVAFIS(Vertaling Hans Warren en Mario Molegraaf)Kavafis heeft in veel gedichten blijk gegeven van zijn belangstelling voor de periode die voorafging aan de verovering van Alexandrie door de Arabieren (642). Pas in de negentiende eeuw vestigden zich weer veel Grieken in de stad, onder wie de familie van de dichter.

In het Kavafis-archief bevinden zich dertig van deze gedichten in bewerking, vijftien zijn er thans gepubliceerd. Ze zullen alle worden opgenomen in de herziene editie van K. P. Kavafis - Gedichten die volgend jaar bij uitgeverij Bert Bakker zal verschijnen.

    • Cs Gedicht