De nieuwe dageraad verdient Iraks lof

LONDEN, 3 aug. Vanochtend feliciteerden de Iraakse media de 'heldhaftige bevolking' van Koeweit met het bewerkstelligen van wat zij beschreven als de 'nieuwe dageraad' in Koeweit. 'Dit is de nieuwe Koeweitse dageraad die de Iraakse lof verdient, verkregen door de vrije jeugd van Koeweit met de geestdrift waar zij bekend om staat', zo meldde de Iraakse krant Al-Thawrah. Irak zei deze nieuwe situatie te zullen verdedigen met alle macht waarover het land beschikt. In een Iraakse radiouitzending werd gezegd aldus de Monitoring Service van de BBC-radio dat de 'Koeweitse opstand beantwoordde aan de verwachtingen van volk en natie van dat land'.

'Koeweit heeft aldus een nationaal en pan-Arabisch succes geboekt een succes dat eeuwig een lichtpunt zal blijven in de voortgang en glorieuze geschiedenis van de Arabische naties', zo klonk het over de radio.

De uitzending vervolgde met: 'Voorwaarts, o moedige, heldhaftige broeders, sticht uw nieuwe Koeweit, het Koeweit van vrede en waardigheid. En moge Koeweit zijn zoals u dit wenst: een puur Arabisch land naar hart en geweten, in woorden en daden. Pakt op uw rol, die u werd ontvreemd door de verraders, en vervult u deze rol volledig, dit door het helpen opbouwen van de Arabische samenleving, de samenleving van vrijheid, soevereiniteit, en kracht en opdat de zwakkeren verdoemd zullen worden.' Gisteren verklaarde de Iraakse Revolutionaire Commando Raad in een radiouitzending dat de inval van Irak in Koeweit op verzoek van de Koeweitse zogenoemde Vrije Voorlopige Regering plaatshad om orde op zaken te stellen in Koeweit.

In de verklaring werd het Iraakse volk geprezen: 'O groots Iraaks volk, parel in de Arabische kroon en symbool van haar macht en trots. O bezielde Arabieren die ervan overtuigd zijn dat de Arabische natie een natie is, een waardige eenheid, en dat verraad en trouweloosheid uit haar gelederen moeten worden verwijderd. O volk dat gelooft in gerechtigheid en eerlijkheid. God heeft de aarde bewogen onder Koeweit en haar partizanen, die afgedwaald waren van de waarden en principes, door God opgesteld teneinde de wereld te overweldigen.'

'God heeft liberalen uit de eerlijke gelederen geholpen het verraderlijke regime in Koeweit te ondermijnen, een regime dat betrokken is bij zionistische en buitenlandse komplotten.'

'Nadat dit regime was omvergeworpen door een groep mensen die wel in God geloven, en als een natuurlijk gevolg daarvan over meer wijsheid beschikken, hebben de liberalen onder de zonen van het goede Koeweit het Iraakse leiderschap steun verzocht opdat elementen die buitenlandse inmenging in Koeweits zaken en haar revolutie nodig achten, geen kans zullen krijgen.'