Clown in zeven standen

Twee foto's van een en hetzelfde hologram uit het Nationaal Holografie Museum in Middelburg: niet zo bijzonder, lijkt het, omdat een hologram misschien wel het moeilijkst te fotograferen is van alle dingen op de wereld. Hologram is Grieks, van 'holos'=geheel, en 'grafie'=schrift, en zou een mooi woord zijn voor een boek waar alles in staat. Maar nee: een hologram is een plaatje met diepte.

Wie ervoor staat en een stap opzij doet, ziet dat plaatje een beetje veranderen, precies zoals de echte wereld verandert bij elke stap die je opzij doet. Zolang deze krant niet met spiegels en laserstralen wordt gemaakt, is het onmogelijk een hologram af te drukken. In Middelburg hebben ze een hologram van een clown die zeven standen aanneemt, ze hebben een tank die haast tastbaar op je af komt rijden, ze hebben vogels, leeuwen, en niemand die het ziet kan zijn ogen geloven. Misschien stonden de mensen die na de uitvinding van de film voor het eerst een filmpje zagen, ook zo met open mond te kijken. Echt niet weten wat je ziet, dat geeft een vrolijk en opgewonden gevoel; gelukkig is voor ons die al lang aan film gewend zijn, de holografie uitgevonden.

    • Gortstraat 36
    • Marja Roscam Abbingnationaal Holografie Museum
    • Middelburg. Open Di t
    • M Vrij 10.30-17.30U
    • Zon 12.00-17.00U