Bloedige gevechten tussen Liberiaanse rebellenlegers

MONROVIA, 3 aug. Liberiaanse rebellen onder leiding van Prince Johnson hebben zich gisteren teruggetrokken uit een aantal strategisch belangrijke posities in de hoofdstad Monrovia. Ze deden dit, aldus waarnemers, uit angst voor een tegenaanval van de rivaliserende rebellentroepen van Charles Taylor.

Volgens diplomaten in Monrovia kan de rivaliteit tussen de rebellentroepen de burgeroorlog in Liberia met weken verlengen. Tot nu toe heeft geen van beide groepen de overhand.

Prince Johnson heeft gisteren gepleit voor een interventie van de Verenigde Naties in Liberia. Hij zei bereid te zijn met Taylor te onderhandelen over een bundeling van de krachten van de rebellen om samen een aanval op het paleis voor te bereiden, waar president Samuel Doe zich schuilhoudt.

Gisteren brak er een grote brand uit in Monrovia. Nog steeds ontvluchten honderden burgers de hoofdstad. De medische hulporganisatie 'Artsen zonder Grenzen' heeft een oproep gedaan tot onmiddellijk ingrijpen van internationale organisaties en de hoogste diplomatieke instanties. De hulpverleners menen dat zowel de burgerbevolking als de humanitaire organisaties die in Monrovia zijn gestationeerd voortdurend gevaar lopen. Gewapende bendes zijn diverse malen in ziekenhuizen binnengedrongen en hebben zowel zieken en gewonden als het medische personeel met de dood bedreigd. Het medisch-humanitaire werk wordt belemmerd omdat transporten van gewonden naar het ziekenhuis worden tegengehouden door soldaten. (Reuter, AFP)