Betekenis van Israel voor VS na actie van Irak grotergeworden

TEL AVIV, 3 aug. De betekenis van Israel als Amerikaans strategisch steunpunt in het Midden-Oosten is volgens de Israelische minister van buitenlandse zaken, David Levi, door de Iraakse verovering van Koeweit groter geworden.

In een vraaggesprek met een Israelisch radiostation onderschreef Levi vanmorgen, enkele dagen voor zijn vertrek naar Washington, de opvatting van de ex-socialistische minister van defensie Rabin dat het aanhalen van de strategische banden tussen Israel en de Verenigde Staten van het allergrootste belang is om de expansionistische ambities van Irak een halt toe te roepen.

Levi weigerde te antwoorden op de vraag wat Israel zou doen indien Washington een beroep op Israel zou doen met de VS militair tegen Irak in te grijpen. Eerder meldde radio-Israel dat Jeruzalem positief op een dergelijke Amerikaanse vraag had geantwoord. Minister Levi gaf te verstaan dat de Israelisch-Amerikaanse strategische samenwerking in het geval van een Iraakse bedreiging van Saoedie-Arabie actuele betekenis krijgt.

Het eerste agenda-bezoek van Levi aan Washington volgende week stond aanvankelijk in het teken van de Palestijnse kwestie maar heeft door de ontwikkelingen in de Golf volgens Israelische commentatoren een voor Jeruzalem gunstige wending genomen. Politieke en militaire coordinatie tussen beide landen over de door Irak geschapen crisis in het Midden-Oosten is volgens de algemene Israelische opvatting nu ook voor Washington belangrijker dan het etaleren van de meningsverschillen over de oplossing van het Palestijnse vraagstuk. Minister Levi zal er tijdens zijn besprekingen met zijn Amerikaanse collega Baker beklemtonen dat Israel na Iraks verovering van Koeweit het volgende strategische doel van president Saddam Hussein is. Israel zal deze Iraakse intenties toetsen aan het karakter van de militaire samenwerking tussen Irak en Jordanie. 'De legering van Iraakse troepen in Jordanie is een onmiddellijk gevaar voor Israel', zei Levi. 'We weten dan hoe we moeten handelen.' Zeev Shiff, de militaire commentator van het blad Haaretz, schrijft vandaag dat de Jordaanse koning Hoessein misschien nu beter dan voorheen de gevaren begrijpt van de nauwer wordende militaire samenwerking tussen Irak en Jordanie. 'Als koning Hoessein die ontwikkeling niet afremt zou Jordanie in de toekomst wel eens het slagveld kunnen worden van een oorlog tussen Israel en Irak.' Ex-minister Rabin, aan wiens oordeel in Washington nog steeds gewicht wordt gehecht, heeft er geen vertrouwen in dat de internationale gemeenschap haar wil aan Irak kan opleggen. Rabin die in de jaren zeventig Israels ambassadeur in Washington was, zegt vandaag in vraaggesprekken met Israelische kranten dat het 'Westen met conventionele wapens geen militaire optie heeft tegen Irak'.

    • Salomon Bouman