Winstdaling Akzo begint langzaam af te vlakken

AMSTERDAM, 2 aug. De winst van het chemieconcern Akzo is in het tweede kwartaal met 24 procent gedaald van 271 tot 206 miljoen gulden. Over het eerste halfjaar komt de winst daarmee op 407 miljoen gulden uit, 18 procent lager dan de 498 miljoen die in de eerste helft van vorig jaar werd verdiend.

Maar de winstdaling die Akzo na de recordcijfers van vorig jaar moest melden vlakt af. Dr. S. Bergsma, lid van de groepsraad van Akzo, zei vanochtend bij de toelichting op de cijfers: 'Ook in het tweede halfjaar zullen de resultaten niet het niveau van vorig jaar bereiken, maar de nettowinst zal minder bij het vorig jaar achterblijven dan in het eerste halfjaar het geval was.' Bij die prognose gaat Bergsma uit van een dollarkoers van ongeveer fl. 1,90 en een ongewijzigde olieprijs. Akzo wordt volgens hem niet rechtstreeks getroffen door een eventuele stijging van de olieprijs aangezien het concern niet rechtstreeks olie of direct afgeleide produkten als nafta als grondstof gebruikt en olie niet rechtstreeks voor Akzo als energiebron dient.

De daling van het resultaat is voor Akzo aanleiding om de eerder aangekondigde maatregelen om de resultaten te verbeteren op korte termijn te intensiveren. In april had bestuursvoorzitter jhr. mr. A. A. Loudon al gezegd dat Akzo na de reeks van acquisities van de laatste jaren nu vooral zijn aandacht zou richten op verlaging van de kosten en op verbetering van de efficiency. Volgens Bergsma gaat de integratie van alle nieuwe dochters met meer kosten gepaard dan was gedacht. Akzo gaat nu nog eens extra kijken naar projecten die niet direct tot de winst bijdragen. Werden in het verleden verliezen geaccepteerd om op langere termijn posities op te bouwen, nu zal dat in veel mindere mate het geval zijn.

In drie van de vier divisies steeg het resultaat van Akzo in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal. Alleen in de chemische produkten leidden tal van factoren als het inzakken van de prijs van vinylchloride (Akzo verwacht geen verdere daling), onderhoudstops en het wegvallen van de vraag naar tetra (een grondfstof voor milieu-onvriendelijke CFK's) tot een daling van het bedrijfsresultaat van 153 miljoen in het eerste kwartaal en van 81 miljoen in het tweede kwartaal.

In de vezeldivisie, waar Akzo via natuurlijk verloop en vervroegde terugtreding is begonnen het aantal arbeidsplaatsen met 1500 te verminderen, ligt de reorganisatie voor op schema. Het bedrijfsresultaat is daar gestegen van 62 miljoen gulden in het eerste kwartaal naar 75 miljoen gulden in het tweede kwartaal. De stijging zou sterker zijn geweest, ware het niet dat op de Spaanse markt een prijzenoorlog is uitgebroken.

In de verfdivisie steeg het bedrijfsresultaat van 66 miljoen in het eerste kwartaal tot 98 miljoen in het tweede kwartaal, ondanks een inzakken van de vraag in Europa, waar Akzo geen marktaandeel verloor. In de sector gezondheidszorg steeg het bedrijfsresultaat van 101 miljoen tot 109 miljoen gulden. Deze sector vertoont ook nog steeds groei ten opzichte van vorig jaar ondanks de hier zwaarwegende daling van de dollarkoers met tien procent.

Tezamen was het bedrijfsresultaat van Akzo met 363 miljoen in het tweede kwartaal slechts iets lager dan de 376 miljoen in het eerste kwartaal.