Parlement Sofia kiest Zjelev tot president

SOFIA, 2 aug. Het Bulgaarse parlement heeft gisteren de 55-jarige filosoof Zjeljoe Zjelev tot president van Bulgarije gekozen. Hij is de eerste niet-communistische president in 's lands geschiedenis. Zjelev, leider van de Unie van Democratische Krachten (SDS), de coalitie van zestien oppositiepartijen, was de enige kandidaat bij de zesde stemmingsronde in het parlement. Bij de vorige ronden slaagde geen van de kandidaten erin de benodigde tweederde meerderheid te krijgen. Zjelev lukte dat gisteren wel: hij werd met 284 van de 389 uitgebrachte stemmen gekozen. Dat betekent dat een aanzienlijk deel van de socialistische (ex-communistische) fractie zich voor hem heeft uitgesproken. In het licht van een stemadvies van premier Loekanov, die zich voor Zjelev had uitgesproken, valt de omvang van dat deel van de fractie eerder tegen dan mee: meer dan honderd van de 211 ex-communisten hebben geweigerd op Zjelev te stemmen. Tot vice-president koos het parlement Atanas Semerdjev, die vrijdag als minister van binnenlandse zaken aftrad tijdens een scherp meningsverschil over de vraag of de toespraak die de voormalige partijchef Zjivkov in het parlement zou uitspreken, rechtstreeks op radio en televisie mocht worden uitgezonden. De ruzie liep toen zo hoog op dat Semerdjev het woord nam, zei dat hij 'zichzelf de functie van minister van binnenlandse zaken ontnam', en daaraan toevoegde dat hij, als de wachtposten in het parlement hem een vuurwapen zouden hebben gegeven, zich door het hoofd zou hebben geschoten. Daarop stormde hij het parlement uit.

Na zijn verkiezing zei Zjelev zijn belangrijkste taak te zien in de vorming en ondersteuning van 'een sterke, actieve en competente regering'.

Waarnemers in Sofia zien in die opmerking een aanwijzing dat de oppositie overweegt een coalitie aan te gaan met de regerende socialisten een coalitie die ze tot dusverre, alle dringende oproepen van de ex-communisten ten spijt, hardnekkig hebben afgewezen. (AFP, Reuter, AP)