Oud-Kamerlid P. A. Blaisse overleden

DEN HAAG, 2 aug. Het vroegere Tweede Kamerlid mr. P. A. Blaisse (KVP) is gisteren op 79-jarige leeftijd overleden. Pieter Alphons Blaisse kwam uit een Amsterdamse rooms-katholieke familie en was tijdens zijn juridische studie in de hoofdstad bevriend met mr. J. A. M. H. Luns. In het begin van de jaren '30 studeerde Blaisse economie aan de technische hogeschool van Hannover.

Na een jaar advocaat in Amsterdam te zijn geweest ging Blaisse het bedrijfsleven in. Hij werkte eerst bij een textielfabriek en vervolgens (1935-1940) als directiesecretaris bij Philips in Eindhoven. Vanaf 1945 tot 1952 was Blaisse directeur buitenlandse betrekkingen van het ministerie van economische zaken in Den Haag nadat hij in de periode 1940-1942 werkzaam was geweest bij de hoofdgroep industrie, een in oorlogstijd opgerichte voorloper van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Blaisse stond in Den Haag bekend als een man van grote woordenrijkdom. Dat heeft men daar gemerkt toen hij in 1952 in de Tweede Kamer kwam. Hij behoorde daar tot de traditionele vleugel van de KVP-fractie die toen nog onder leiding van C. P. M. Romme stond. In zijn parlementsjaren (1952-1967) was Blaisse vooral actief op het terrein van buitenlandse zaken, Europese eenwording, financien en handelspolitiek. Als buitenlandwoordvoerder van zijn partij raakte hij in het begin van de jaren '60 nauw betrokken bij de politiek tot behoud van Nieuw-Guinea en de uiteindelijke afstand van dat rijksdeel aan Indonesie. Van de KVP waartoe Blaisse zo lang heeft behoord, moest hij uiteindelijk niets meer weten. Naar zijn mening verzette die zich niet krachtig genoeg tegen de vervaging van de traditionele gezagsverhoudingen en tegen het, door hem veronderstelde grootscheepse misbruik van sociale wetgeving.