Oost en West veroordelen Iraakse invasie in Koeweit

ROTTERDAM, 2 aug. De Iraakse aanval op Koeweit is vandaag door een groot aantal regeringen in Oost en West betreurd of veroordeeld. De Amerikaanse regering sprak van 'een overduidelijk gebruik van militaire agressie' door Irak. De Sovjet-Unie heeft nog niet officieel gereageerd, maar in Moskou wordt verwacht dat ook zij de inval zal veroordelen. De Egyptische president Mubarak heeft opgeroepen een spoedzitting van de ministers van buitenlandse zaken van de Arabische Liga over de Iraakse invasie te houden en de Syrische president Assad heeft in telefoongesprekken met Mubarak en en de Saoedische koning Fahd een Arabische topconferentie voorgesteld.

VERENIGDE STATEN Roman Popadiuk, woordvoerder van het Witte Huis, zei vanochtend dat de Amerikaanse regering 'diep bezorgd is' over de Iraakse agressie en de onmiddellijke en onvoorwaardelijke terugtrekking van de Iraakse troepen heeft geeist. Tevens heeft Washington 'de hele internationale gemeenschap' opgeroepen 'deze schandelijke daad van agressie' van Irak te veroordelen. In de hoofdstad van Mongolie, Ulan Bator, voegde de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Baker daaraan toe dat hij zijn Sovjet-collega Sjevardnadze heeft verzocht de wapenleveranties aan Irak onmiddellijk te beeindigen.

SOVJET-UNIE De Sovjet-Unie heeft de inval van Irak vanochtend bestempeld als een daad die ingaat tegen de belangen van alle Arabische staten. De woordvoerder van het Sovjet-ministerie van buitenlandse zaken, Joeri Gremitskich, las een verklaring voor waarin Irak werd opgeroepen tot 'een snelle en onvoorwaardelijke terugtrekking' van zijn troepen uit Koeweit. Alleen die terugtrekking kan een eind maken aan de 'gevaarlijke spanning in de Golf', aldus de verklaring.

NAVO De NAVO heeft Irak vanmorgen opgeroepen zijn troepen onmiddellijk en zonder voorwaarden te stellen uit Koeweit terug te trekken. Volgens het Westerse bondgenootschap heeft de regering in Bagdad het handvest van de Verenigde naties geschonden door het kleinere buurland binnen te vallen. 'De NAVO veroordeelt krachtig Iraks militaire agressie tegen Irak en roept op tot een onmiddellijke en onvoorwaardelijke terugtrekking van alle Iraakse troepen van Koeweits grondgebied', aldus een woordvoerder van de NAVO. 'De Iraakse invasie is een duidelijk schending van het handvest van de Verenigde Naties. We doen een krachtig beroep op Irak zijn geschillen met vreedzame middelen te beslechten.' EG Italie is vanmorgen een serie telefonische consultaties begonnen met de andere lidstaten van de Europese Gemeenschap over de interventie van Iraakse troepen in Koeweit. Dat is op het ministerie van buitenlandse zaken in Rome vernomen. Italie, dat nu voorzitter van de EG is, heeft nog geen reactie op de Iraakse invasie gegeven en streeft ernaar als voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders tot een gezamenlijke stellingname over de situatie in Koeweit te komen.

GROOT-BRITTANNIE De Britse regering vindt de Iraakse inval in Koeweit een ernstige bedreiging voor de vrede en de stabiliteit in de Golf en heeft de invasie zonder voorbehoud veroordeeld. Het Verenigd Koninkrijk zal iedere actie steunen die door de Veiligheidsraad van de VN wordt genomen om sancties tegen Bagdad in te stellen. Het ministerie van buitenlandse zaken in Londen heeft geen onmiddellijke plannen om de duizenden Britse burgers in Koeweit te evacueren. Ze hebben het advies gekregen 'binnen te blijven en dekking te zoeken'.

De Britse marine heeft drie fregatten en een bevoorradingsschip in de Golf maar er zijn op dit moment geen plannen de paraatheid daar te verhogen, zo maakte het ministerie van defensie bekend. Koeweit was tot 1961 een Brits protectoraat.

WEST-DUITSLAND De regering in Bonn heeft de Iraakse inval in Koeweit veroordeeld, zo maakte de woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken, Hanns Schumacher vanmorgen bekend. De Iraakse ambassadeur in de Bondsrepubliek is op het ministerie ontboden. De Westduitse regering is voorstander van een onmiddellijke en onvoorwaardelijke terugtrekking van de Iraakse troepen van het grondgebied van Koeweit. De geschillen tussen beide landen moeten vreedzaam worden geregeld. Er wonen ongeveer 650 Westduitsers in Koeweit.

FRANKRIJK De regering in Parijs heeft de Iraakse overval op Koeweit 'zonder voorbehoud' veroordeeld en de onmiddellijke terugtrekking van de Iraakse troepen van Koeweits grondgebied geeist, zo heeft het Franse ministerie van buitenlandse zaken vanmorgen bekendgemaakt.

BELGIE De Belgische ambassadeur in Koeweit heeft vanmorgen gezegd dat Irak het verhaal over een coup in Koeweit heeft verzonnen om zijn invasie in het buurland te rechtvaardigen. Ambassadeur Marcel van Roey, die telefonisch voor de Belgische radio sprak, zei: 'Ik geloof dat het pure verbeelding is, een verzinsel van de Irakezen om hun acties te rechtvaardigen'. DDR De Oostduitse minister van buitenlandse zaken, Markus Meckel, heeft vanmorgen Irak opgeroepen zijn troepen onmiddellijk van Koeweits grondgebied terug te trekken. Meckel zei zeer bezorgd te zijn over de toestand in het Golf-gebied.

SYRIE Syrie heeft vandaag opgeroepen onmiddellijk een Arabische top te houden om de Iraakse aanval op Koeweit te bespreken. De Syrische president Hafez al-Assad deed dit in een telefoongesprek met de Egyptische president Mubarak en koning Fahd van Saoedi-Arabie, waarin de 'gevaarlijke ontwikkelingen' werden besproken 'die het gevolg zijn van de de situatie tussen Irak en Koeweit', aldus een Syrische officiele woordvoerder.

CHINA China liet vandaag weten de Iraakse aanval te 'betreuren'.

'De Chinese regering is zeer bezorgd', aldus een verklaring in Peking, waarin werd aangetekend dat China zowel Irak als Koeweit tot zijn vrienden rekent. In de verklaring werd aangedrongen op een 'onmiddellijke beeindiging' van de vijandelijkheden. 'De Chinese regering heeft steeds geloofd dat er geen tegenstelling bestaat tussen de fundamentele belangen van Derde-wereldlanden en dat niemand moet overgaan tot het gebruik van geweld bij het oplossen van geschillen.'

Volgens waarnemers in Peking komt dit in de Chinese terminologie neer op een indirecte veroordeling van Irak, een belangrijke afnemer van de Chinese wapenindustrie.

JAPAN In Japan werd uiting gegeven aan de 'extreme spijt' van de regering in Tokio over de aanval. De Japanse ambassadeur in Bagdad is vandaag teruggeroepen. De Iraakse ambassadeur in Tokio werd op het ministerie van buitenlandse zaken ontboden, waar hij een officieel Japans protest in ontvangst nam.