Ontwapening rebellen inzet van vredesberaad met regering Suriname

PARAMARIBO, 2 aug. De Surinaamse regering heeft het Akkoord van Kourou losgelaten als basis voor nieuwe vredesbesprekingen met de gewapende groepen in het binnenland die maandag beginnen.

Het twee jaar oude vredesakkoord heeft niet gewerkt, aldus de regering. Het akkoord werd na de ondertekening in juli 1988 door de regering en het Junglecommando van Ronnie Brunswijk bekritiseerd door het Nationaal Leger wegens de erkenning van de positie van Brunswijk. Ook volgden gewapende acties van Toekayana-indianen, de bosnegergroepering Mandela en de Angula-beweging, een afsplitsing van het Junglecommando.

De nieuwe vredesbesprekingen hebben maandag en dinsdag plaats in de hoofdstad van het buurland Frans-Guyana, Cayenne. Op de agenda staan drie hoofdpunten: demobilisatie ofwel het inleveren van de wapens, amnestie voor de rebellen en de economische ontwikkeling van het binnenland.

Minister W. Soemita, leider van de regeringsdelegatie, zal na afzonderlijk overleg met alle groepen een gezamenlijk beraad houden in Paramaribo. Het is de bedoeling dat daarna een vredesakkoord wordt getekend. Zodra de wapens zijn ingeleverd, zal een amnestiewet worden afgekondigd.

Aan de besprekingen mogen alleen Surinamers deelnemen. Daardoor hebben de voorbereidingen langer geduurd. Het Junglecommando kan namelijk geen gebruik maken van enkele adviseurs die de Nederlandse nationaliteit bezitten.

De besprekingen zullen worden bijgewoond door een waarnemer van de Organisatie van Amerikaanse Staten, E. Reis, die reeds in Paramaribo is aangekomen. Zijn aanwezigheid vloeit voort uit een oproep tot hulp die president Shankar enkele maanden geleden richtte aan de organisatie.

Soemita heeft bevestigd dat de Surinaamse regering een nota heeft ontvangen van de Franse autoriteiten waarin wordt voorgesteld speciale 'rurale eenheden' op te richten in het binnenland. Die zouden zich bezig moeten houden met politie-taken, economisch herstel en opvang van vluchtelingen. Volgens Soemita neemt de regering de suggestie in overweging.