Nieuwe wet op tv Italie goedgekeurd

ROME, 2 aug. De nieuwe mediawet in Italie die reclame op de televisie beperkt en grenzen stelt aan de macht van een mediagroep, is gisteren met 335 tegen 230 stemmen goedgekeurd door de Kamer. Verwacht wordt dat de Senaat er nog deze week mee zal instemmen. De wet leidde vorige week bijna tot de val van het kabinet-Andreotti, toen vijf ministers uit de linkervleugel van Andreotti's christen-democratische partij opstapten. Zij hadden bezwaren tegen de ingangsdatum van de nieuwe wet: 1 januari 1993. De Europese Gemeenschap heeft haar lidstaten verzocht uiterlijk per 3 oktober 1991 de tv-reclame te reguleren. Andreotti wil het wetsvoorstel door de Senaat laten goedkeuren nog voordat het parlement eind deze week met zomerreces gaat. Aangenomen wordt dat de regering desnoods een paar keer de vertrouwenskwestie zal stellen, zoals ook bij de behandeling in de Kamer is gebeurd, om de regeringsfracties stemdiscipline op te leggen. Er wordt zoveel haast gezet achter de goedkeuring van het wetsvoorstel omdat voor half augustus een rechterlijke uitspraak op de agenda staat over de regels voor commerciele tv, of beter gezegd over het ontbreken van regels daarvoor. Behalve een als voorlopig bedoeld decreet van bijna zes jaar geleden, waarbij tv-magnaat Silvio Berlusconi formeel toestemming kreeg landelijk uit te zenden, zijn er geen wetten die het tv-bestel regelen. De rechterlijke uitspraak zou vrijwel zeker de bestaande situatie ongrondwettig verklaren, waardoor Berlusconi gedwongen zou worden zijn zenders te sluiten.

Berlusconi is de grootste belanghebbende bij deze wet. Hij moet een aantal concessies doen: de wet verbiedt dat eigenaars die drie landelijke tv-zenders hebben ook nog kranten bezitten. Dat betekent dat Berlusconi zijn Milanese krant Il Giornale zal moeten verkopen. Bovendien zal hij niet meer de tv-reclame mogen verzorgen voor drie kleinere commerciele zenders. Dit zou voor hem een verlies betekenen van ruim 150 miljoen gulden. Maar daar staat tegenover dat hij rechtstreeks nieuws en sport mag uitzenden, en deze mag onderbreken voor reclame. Rechtstreekse uitzendingen van commerciele zenders waren tot nu toe verboden, en Berlusconi's zenders zonden de wedstrijden van Berlusconi's voetbalclub AC Milan vaak met een half uur vertraging uit niet erg aantrekkelijk voor de kijker.

De linkervleugel van de christen-democraten en de communistische oppositie vinden dat de wet Berlusconi nog teveel beschermt. Onder sterke druk van de socialisten, met wie Berlusconi uitstekende banden heeft, is de ingangsdatum van de nieuwe bepalingen vertraagd, zodat de films op de drie grote netten nog tweeeneenhalf jaar naar willekeur onderbroken kunnen worden voor reclame.

    • Marc Leijendekker