Natural Resources

De intrinsieke waarde per aandeel in het beleggingsfonds Natural Resources Fund is in het op 31 mei afgelopen boekjaar gedaald van fl. 1543,90 tot fl. 1458,35. Het dividend wordt verhoogd van fl. 40 tot fl. 50. Het teleurstellende waardeverloop is te wijten aan de waardedaling van valuta's, niet aan de koersontwikkeling van de aandelen.

Rekening gehouden met de uitgekeerde dividenden is een negatief beleggingsresultaat behaald van 2,8 pct. Natural Resources Fund, dat belegt in grondstoffenfondsen, keert eind juli een slotdividend uit van fl. 35. In volgende jaren zal het fonds in de maand juli een totaaldividend betaalbaar stellen.

Het belegd vermogen van fl. 19,6 mln is gespreid over olieproducenten (35,6 pct), mijnbouw en bosbouw (28,8 pct), edele metalen (19,3 pct) en financieringsmaatschappijen (5,6 pct).