Management Share

De omzet van Management Share (automatisering) is in het eerste halfjaar ten opzichte van dezelfde periode van 1989 gestegen met 32 pct van fl. 18,9 mln tot fl. 25 mln. De winst ging omhoog van fl. 560.000 naar fl. 900 000. De directie handhaaft de verwachting dat de nettowinst dit jaar zal uitkomen tussen de fl. 2 mln en de fl. 2,5 mln. In 1989 was het fl. 1,9 mln.

Alle activiteiten van Managament Share lieten in de eerste zes maanden een stijgende lijn zien. Ook overnemingen droegen aan de groei bij. Worden deze buiten beschouwing gelaten, dan zou de omzetgroei in de eerste zes maanden 17 procent hebben bedragen.