Lubbers: ook Thatcher hielp de Muur slechten

ROTTERDAM, 2 aug. 'Het succes heeft vele vaders en in dit geval denk ik dat het ook waar is. Ieder speelde zijn rol. Ja zelfs Margaret Thatcher, hard-liner maar tegelijk diegene die als eerste Gorbatsjov al jaren geleden zag 'zitten' en dat ook niet onder stoelen of banken stak. Zo ontstond al met al een klimaat waarin de regimes in Midden-Europa konden vallen, de Muur kon vallen.'

Met deze persoonlijke noot lardeert premier Lubbers een beschouwing over de economische en politieke ontwikkelingen in Europa, die de premier schreef op verzoek van NRC Handelsblad. Depremier zet uiteen wat de rol van Nederland is geweest in die voor de toekomst van Europa zo belangrijke afgelopen twaalf maanden. 'Terugkijkend mag worden geconcludeerd dat Nederland zich in een constante lijn positief uitgesproken heeft over de Duitse eenwording helderder dan vele andere betrokken landen.'

Verder in de toekomst kijkend schrijft Lubbers: 'Het zal intussen zo schat ik toch nog ver in de negentiger jaren worden voordat er sprake zal zijn van een Europese grondwet'.

Op een concreet punt ziet hij Europa wel snel 'voor een brug staan', die van de monetaire unie met een bank en een munt. De premier staat verder stil bij een nieuwe definitie voorEuropa. Hij constateert dat het epicentrum van Europa naar het oosten verschuift en blijkt daarover optimistisch gestemd. De rol van Nederland omschrijft de premier aldus: 'Bescheiden maar zonder het licht onder de korenmaat te zetten'.

Pag.7: Europa in de jaren negentig