Kamer: Vlaanderen en Nederland delen cultureel belang; Intensief samenwerken nodig

ROTTERDAM, 2 aug. De Vlaamse minister van cultuur P. Dewael heeft gelijk, wanneer hij aanspoort tot intensieve samenwerking op cultureel gebied tussen Nederland en Vlaanderen. Dat zeggen Nederlandse parlementariers in een reactie op de uitlatingen die de Vlaamse minister gisteren in een interview met deze krant deed. De Kamerleden M. Beinema (CDA) en A. Nuis (D66) erkennen dat er 'ambtelijke weerstanden' bestaan hebben tegen zo'n samenwerking, die zij noodzakelijk achten voor het overleven van een Nederlandstalige cultuur binnen de Europese gemeenschap, maar het Nederlandse ministerie van WVC zou zich inmiddels 'cooperatiever' opstellen dan in het verleden.

De Vlaamse minister betichtte WVC gisteren van minachting voor de Vlaamse belangen. Dat was onder meer de reden voor het staken van het Vlaamse aandeel in de subsidie aan de Stichting voor Vertalingen, die de vertaling van Nederlandstalig letterkundig werk in het buitenland moet bevorderen. De Stichting zou het Vlaamse belang 'systematisch onderbelichten'.

Ook een toespraak van minister d'Ancona waarin zij een kloof tussen beide culturen signaleerde was bij de Vlamingen slecht gevallen. Beide Kamerleden erkennen dat het integreren van een Nederlands-Vlaams cultureel beleid in de komende jaren 'onontkoombaar' is. 'Je kunt er maar het beste zin in krijgen', aldus Nuis.

Beinema vindt echter dat Dewael 'ook zelf boter op zijn hoofd heeft'.

De Vlaamse minister van cultuur zou bijvoorbeeld het Nederlands-Vlaamse overleg binnen de Taalunie zelden bijwonen. Ook bij het handhaven van een vaste boekenprijs zouden de Belgen een spaak in het wiel steken. Nederland houdt daaraan de facto de hand en ook Belgische parlementariers zouden deze bepleiten, maar 'juist liberalen als Dewael vormen het grootste struikelblok', aldus Beinema. Zo kan een concern als de FNAC in zijn filialen in de Belgische grote steden boeken tegen aanmerkelijk lagere prijzen op de markt brengen.

Van werkelijke 'minachting' voor Vlaanderen is volgens Nuis geen sprake. 'Er zijn geen twee culturen, slechts twee ambtelijke culturen. De barrieres worden veroorzaakt door de bureaucratische manieren', aldus het Kamerlid, die echter vermoedt dat de lucht 'aan het opgeklaren' is. Zo onderzoekt een gemengde commissie het functioneren van de Taalunie en is een andere commissie bezig vorm te geven aan een intensievere samenwerking tussen beide landen.

Het ministerie van WVC ziet in Dewaels uitlatingen 'geen aanleiding' voor een reactie. Ze zouden 'niet nieuw' zijn.