Huisartsen tegen plan vergoeding medicijnen

UTRECHT, 2 aug.

Simons wil met het nieuwe systeem bereiken dat de kosten voor geneesmiddelen minder snel stijgen. Hij wil dat doel bereiken door patienten bij te laten betalen voor dure geneesmiddelen waar een goedkoper, gelijkwaardig alternatief voor bestaat. Huisartsen spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van het nieuwe systeem, omdat zij de geneesmiddelen voorschrijven. Medewerking aan de ontwikkeling van het systeem is voor de huisartsenvereniging een financiele kwestie. Het hangt af van de vraag of de staatssecretaris bereid is geld toe te kennen aan huisartsen die deelnemen aan het overleg tussen huisartsen en apothekers over geneesmiddelengebruik, het zogenaamde farmacotherapie-overleg. De LHV vindt dat daarbij 'ook overwogen moet worden de apotheker een inspanningsbeloning toe te kennen'. In 69 procent van alle consulten bij de huisarts wordt een recept uitgeschreven. Om dat percentage omlaag te krijgen zouden artsen lokaal vaker overleg moeten voeren met de apothekers. Dat zou kunnen leiden tot een richtlijn die uiteindelijk een forse beparing teweeg kan brengen. De huisartsen willen voor dat overleg een vergoeding, evenals voor het automatiseren van praktijk en administratie. De staatssecretaris heeft in eerdere instantie gesteld dat daar geen geld voor is. 'Indien het flankerend beleid niet wordt gecreeerd kan de medewerking van de beroepsgroep huisartsen niet worden verzekerd', schrijft de LHV. De LHV vindt dat het nieuwe systeem de vrijheid van voorschrijven van de arts aantast. Verder wijzen de huisartsen erop dat het systeem op ten minste 50 plaatsen haaks staat op het Farmacotherapeutisch Kompas. Dit boekwerk, dat jaarlijks door de Ziekenfondsraad wordt uitgegeven, is voor de arts een leidraad bij het voorschrijven van een recept.

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) is tegen het plan van staatssecretaris Simons (volksgezondheid) om vanaf 1 januari de vergoeding van geneesmiddelen volgens een nieuw systeem te regelen. Aan de afwijzing van de LHV liggen vooral financiele bezwaren ten grondslag.