Hele wereld veroordeelt Irak wegens militair ingrijpen

ROTTERDAM, 2 aug. In de hele wereld is de Iraakse invasie van Koeweit vanmorgen krachtig veroordeeld. Oost en West zien in de militaire actie een ernstige bedreiging van de vrede.

De Amerikaanse regering heeft zich 'diep bezorgd' getoond over de Iraakse aanval en heeft de onmiddellijke en onvoorwaardelijke terugtrekking van de troepen geeist. Een in soortgelijke bewoordingen gestelde reactie kwam van de NAVO. De Amerikaanse regering heeft oorlogsschepen naar de Golf gedirigeerd en alle Iraakse en Koeweitse bezittingen in de Verenigde Staten bevroren. De VS roepen alle andere staten op hetzelfde te doen.

De Sovjet-Unie heeft de inval van Irak vanmorgen bestempeld als een daad die ingaat tegen de belangen van alle Arabische staten. Irak wordt opgeroepen tot 'een snelle en onvoorwaardelijke terugtrekking' van zijn troepen uit Koeweit.

In Israel is met grote bezorgdheid op de Iraakse aanval gereageerd. Volgens een woordvoerder van premier Shamir bewijst de actie dat de vrede in het Midden-Oosten niet door het Israelisch-Palestijnse conflict maar door de Iraakse president Saddam Hussein wordt bedreigd.

Italie heeft als voorzitter van de Europese raad van regeringsleiders vanmorgen telefonische consultaties gehouden met de andere EG-landen over de militaire actie van Irak. Het is de bedoeling dat vanmiddag een gezamenlijk standpunt wordt gepubliceerd.

De meeste EG-landen hebben vanmorgen hun veroordeling over de Iraakse aanval uitgesproken. Maar concrete maatregelen waren aan het begin van de middag nog niet genomen.

De Nederlandse regering is 'diep geschokt door de inval van de Iraakse strijdkrachten in Koeweit. Zij beschouwt die als een daad van agressie die uiteraard moet worden veroordeeld. Nederland hoopt dat de Veiligheidsraad Irak zal kunnen bewegen tot onverwijlde terugtrekking van zijn troepen van Koeweits grondgebied', zo werd vanmiddag bekendgemaakt. De ambassadeur van Irak is vanochtend op het ministerie ontboden. De tijdelijk zaakgelastigde van Koeweit zal op het ministerie worden ontvangen.

Koeweit is in Nederland niet vertegenwoordigd op ambassadeursniveau. Als gevolg van een geschil over een vordering die de staat en het staalbedrijf Hollandia Kloos van de familie Lubbers hebben op het emiraat, bekoelde de relatie tussen Nederland en Koeweit vorig jaar.

De politieke partijen hebben de Iraakse militaire actie scherp afgekeurd. D66 wil dat Nederland zich in EG-verband voor een algehele handelsboycot tegen dit land uitspreekt. De PvdA vindt dat Nederland dit in ieder geval moet overwegen. Het CDA ziet voor de oplossing van het conflict meer in een rol van de VN, de VS en de Sovjet-Unie.

Pag.4: Oost en West veroordelen Irak unaniem

    • Eenreacteuren