Foto

De straalstroom, een lintvormige baan van hoge windsnelheid op ongeveer zeven kilometer hoogte, die normaal over het zuiden van Europa waait, volgt sinds het voorjaar een veel noordelijker route. Ten zuiden van de straalstroom krijgen de depressies geen kans, waardoor het zulk mooi weer is, maar waardoor ook problemen door de droogte ontstaan.