Faculteiten geologie worden doorgelicht

ROTTERDAM, 2 aug. Nederlandse en Vlaamse universiteiten gaan gemeenschappelijk de kwaliteit van het onderwijs in de studierichting geologie beoordelen. Binnenkort wordt een visitatiecommissie samengesteld die de twee Nederlandse en de drie Vlaamse faculteiten gaat doorlichten. Dat heeft de Vereniging van samenwerkende Nederlandse universiteiten (VSNU), die de kwaliteitsbewaking in Nederland organiseert, bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat buitenlandse universiteiten zich aansluiten bij de kwaliteitsbeoordeling van het universitaire onderwijs. Sinds 1987 is de VSNU bezig het universitaire onderwijs per studierichting te laten doorlichten door visitatiecommissies die zoveel mogelijk internationaal zijn samengesteld.