Duitslanden met kieswet Bonn naar hereniging

BERLIJN, 2 aug. De regeringen in Berlijn en Bonn hebben gisteren overeenstemming bereikt over de manier waarop op 2 december het eerste na-oorlogse Duitse parlement zal worden gekozen. Een politieke crisis binnen de coalitieregering van de DDR is daarmee afgewend.

Minister van binnenlandse zaken Schauble en de Oostduitse staatssecretaris Krause deelden op een persconferentie in Berlijn mee dat voor het gehele Duitse gebied dat wil zeggen Bondsrepubliek en DDR een kiesdrempel van vijf procent zal gelden. Wel komt er evenwel de mogelijkheid tot lijstverbinding voor de politieke partijen die in geen enkele deelstaat of gebied van de DDR tegen elkaar aantreden. Dit biedt de kleinere Oostduitse DSU de mogelijkheid zich met de Beierse CSU te verbinden.

Tegen de thans ontworpen regeling protesteerde gisteren de PDS, de opvolgster van de vroeger in de DDR regerende communistische partij SED, en de fractie Groenen-Bundnis '90. PDS-fractievoorzitter Gregor Gysi, voor wiens partij in de Bondsrepubliek geen kansrijke partner voor lijstverbinding voor de hand ligt, sprak van 'verkiezingsmanipulatie'.

De PDS zal de thans ontworpen regeling mogelijk voor de rechter aanvechten.

Het 'verkiezingsverdrag' werd vandaag door Schauble en Krause geparafeerd. Het zal volgende week aan Bondsdag en Volkskammer worden voorgelegd.

Aanzienlijke verschillen van inzicht bestaan naar verluidt over het ontwerp-verenigingsverdrag dat de DDR-regering heeft ingediend, en dat een aanzienlijke financiele bijdrage van Bonn voor de financiering van de DDR in de komende jaren vergt. Zo zouden de toekomstige vijf 'deelstaten' van de DDR in de naaste toekomst al hun belastingopbrengsten voor zichzelf mogen houden, zonder bijdrage aan de centrale middelen. Uit het gebied van de Bondsrepubliek zouden wel ettelijke tientallen miljarden naar de DDR moeten vloeien.

Ook stipuleert het ontwerp dat Berlijn hoofdstad moet worden.

Bonn liet gisteren weten in principe bereid te zijn tot een verdere kapitaalinjectie van tien miljard mark in de DDR, ter dekking van het nog steeds groeiende tekort in de DDR-staatskas in de tweede helft van dit jaar. DDR-minister van financien Romberg schatte de benodigde som echter op een veelvoud van tien miljard.

    • Raymond van den Boogaard