Brecht-centrum in Oost-Berlijn

BERLIJN, 2 aug. Eind september wordt in Oost-Berlijn een Europees Brecht-genootschap opgericht. Het centrum streeft naar een levendige internationale communicatie over kunst en wetenschap. Daarnaast wil het literaire werken met een experimenteel karakter en een sterk politiek engagement onder de aandacht van een groter publiek brengen. Tot de oprichters behoren Volker Braun, Werner Mittenglei en Jorg Schebera.

De initiatiefnemers baseren zich op een plan van Brecht zelf, die in 1937 een theater met een wetenschappelijk karakter wilde beginnen. Het Brecht-centrum wil samenwerken met het Internationale Brechtgezelschap en de literaire genootschappen in West-Berlijn. (DPA)