Boekarest ontslaat na de revolutie benoemde plaatselijkeleiders

BOEKAREST, 2 aug. De Roemeense regering is op grote schaal begonnen met de vervanging van burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden die na de revolutie van december aan de macht zijn gekomen. In hun plaats komen benoemde functionarissen. De minister van hervormingen, Adrian Severin, zei gisteren dat de gemeenteraden die na de val van het regime-Ceausescu zijn aangetreden, worden afgeschaft in afwachting van gemeenteraadsverkiezingen die voor begin volgend jaar op het programma staan. 'Het is niet netjes de oude plaatselijke leiders, die op spontane wijze tijdens de revolutie zijn benoemd, te handhaven', aldus de minister.

De maatregel is gehekeld door een aantal vervangen burgemeesters en gemeenteraadsleden. Zij noemden de maatregel ondemocratisch en beschuldigden de regering van een poging in de gemeenteraden voornamelijk aanhangers van het regerende Front van Nationale Redding te benoemen. Severin sprak dat tegen. Hij zei dat de regering nieuwe provinciale gouverneurs benoemt, die in overleg treden met vertegenwoordigers van politieke partijen, etnische minderheden en vakbonden alvorens tot nieuwe benoemingen over te gaan. Burgemeesters en wethouders die 'competent' zijn mogen aanblijven; in teveel gevallen, zei hij, is gebleken dat de spontaan benoemde plaatselijke leiders dat niet zijn.

In enkele grote steden is geeist dat bij de nieuwe benoemingen de uitslagen van de recente parlementsverkiezingen worden gerespecteerd. In Cluj bijvoorbeeld heeft het Front van Nationale Redding bij de verkiezingen maar 20 procent van de stemmen gekregen, in Brasov 47 procent.

Meer dan honderd Roemeense intellectuelen hebben in een oproep in het blad Romania Libera de vrijlating geeist van de studentenleider Marian Munteanu, die sinds midden juni gevangen zit en voor wiens vrijlating vrijwel dagelijks in Boekarest en andere steden wordt betoogd. In de verklaring wordt gesteld dat Roemenie wordt geregeerd door 'communisten die de ideologie maar niet de methoden van het communisme hebben afgezworen' en die 'met terreur en leugens' te werk gaan.

De Internationale Helsinki Federatie meldde gisteren dat de gezondheidstoestand van Munteanu, die bij het ingrijpen van mijnwerkers in Boekarest ernstig werd gewond, achteruit gaat en dat de autoriteiten zijn opname in een ziekenhuis verhinderen. (DPA, Reuter, AFP)