Wrak

De afdeling scheepsarcheologie van Rijkswaterstaat heeft in het poldergebied tussen Almere en Zeewolde een grotendeels intact scheepswrak uit de zestiende eeuw opgegraven. Onderzoek heeft uitgewezen dat het gaat om een binnenvaart-vrachtschip van twintig meter lang. Uit slijtage valt op te maken dat het schip enige tientallen jaren in bedrijf is geweest.