Weekstaat der Nederlandsche Bank; Forse stijging vangeldmarkttekort

AMSTERDAM, 1 aug. Forse betalingen aan de schatkist zorgden gisteren en vanmorgen voor een aanzienlijke stijging van het geldmarkttekort.

Ofschoon de geldmarktsteun in de vorm van het nieuwe contingent van fl. 4 miljard en de speciale belening van fl. 6 miljard voldoende leek om de deze geldmarktverkrappende betalingen zonder grote spanningen op te vangen, kwam het tarief voor interbancair daggeld aanmerkelijk hoger te liggen.

Gistermiddag noteerde dit daggeldtarief 81/4 procent, vanmorgen circa 81/2 procent.

Gelet op de aanzienlijke toeneming van het geldmarkttekort, kondigde De Nederlandsche Bank aan de geldmarktkasreserve niet te prolongeren. Voor de periode 2 tot 15 augustus is deze kasreserveverplichting op nihil gesteld. Op de weekstaat van jongstleden maandag prijkt nog de lopende kasreserve van fl. 7,7 miljard.

Morgen, 2 augustus, zal De Nederlandsche Bank de geldmarkt met een nieuwe speciale belening tegemoet moeten komen. Door het wegvallen van de geldmarktkasreserve volstaat een belening van geringere omvang dan de lopende faciliteit van fl. 6 miljard. Wordt er rekening gehouden met de vrij zwakke positie van de gulden, dan ligt een onveranderd beleningstarief van 8 procent in de lijn der verwachtingen.

Dinsdagmorgen noteerde de gulden fl. 1,1272 ten opzichte van de D-mark, later op de dag volgde enig koersherstel. De D-mark profiteert in de regel altijd iets meer van een negatief sentiment rond de dollar.

In Duitsland begint zich het scenario af te tekenen waarvoor de rentemarkten hebben gevreesd. De berichtgeving over tegenvallende kostenposten betreffende de Duitse eenwording wordt steeds krachtiger. Het tekort van de Oostduitse overheid dreigt D-mark 10 miljard hoger uit te vallen dan aanvankelijk werd geraamd. De Treuhandanstalt wordt met steunaanvragen van DM 24 miljard geconfronteerd, terwijl het budget van deze instantie is vastgesteld op DM 10 miljard. Hangende de besluitvorming over de sluiting van kansarme Oostduitse sectoren, heeft een groot aantal bedrijven de produktie stilgelegd en de werknemers naar huis gestuurd; deze worden evenwel (nog) niet als werkloos geregistreerd. De parallel met het Kanaaltunnelproject dringt zich op: de kosten (economisch en sociaal) van grote projecten worden altijd onderschat. Omdat de financiele markten daarmee rekening lijken te hebben gehouden, hoeft de reactie van de markt op dit tegenvallende nieuws niet groot te zijn.

Bron: NMB Bank