Varkensprijs daalt door hervatting van slacht in Vlaanderen, import DDR

ROTTERDAM, 1 aug. De varkensprijs in Nederland staat onder druk nu in delen van Vlaanderen de slacht van varkens weer op gang komt, nadat maandenlang een slachtverbod van kracht was in verband met een varkenspest-epidemie. De vraag naar Nederlands vlees in Belgie neemt af waardoor in Nederland een groter aanbod ontstaat.

In de afgelopen twee weken is de zogenoemde basisprijs voor slachtvarkens met 37 cent per kilo gedaald. De prijs per kilo kwam eind vorige week op ongeveer 3,80 gulden. Volgens een woordvoerder van het Produktschap voor Vee en Vlees (PVV) zal de daling voorlopig doorzetten. Hij waagt zich niet aan voorspellingen over de omvang van de verdere daling.

De Nederlandse varkenshouders hebben eerder dit jaar geprofiteerd van de pestepidemie, omdat de Belgische vraag naar Nederlands vlees steeg en gelijktijdig de concurrentie van Vlaamse varkens op de binnenlandse markt wegviel. Die voordelen verdwijnen nu het Veterinair Comite van de Europese Gemeenschap slachten voor binnenlands gebruik in Vlaanderen, zij het onder stringente voorwaarden, weer heeft toegestaan. In sommige delen van Vlaanderen mag nog steeds niet geslacht en vervoerd worden omdat er nog steeds nieuwe haarden van pest worden ontdekt.

In de branche bestaat ook enige ongerustheid over varkensvlees dat de DDR met ingang van vandaag mag exporteren naar EG-landen. DDR-varkens worden niet in Nederland toegelaten omdat ze worden ingeent tegen de varkenspest. Ingeente varkens kunnen dragers zijn van de ziekte. Het Produktschap houdt wel rekening met nadelige effecten van het aanbod uit de DDR op traditionele exportmarkten voor de Nederlandse varkenshouders, zoals West-Duitsland en Italie.

De nieuwe concurrent brengt vlees op de markt dat veel vetter is dan het Nederlandse produkt.