Personalia

J. van der Vaart en drs. P. R. van Dijk zijn benoemd tot adjunct-hoofdredacteur van NRC Handelsblad.

Joost van der Vaart (36) is sinds 1980 verbonden aan de krant, laatstelijk van 1986 tot 1990 als chef van de economische redactie. Tevoren was hij onder meer eindredacteur van het Economisch Supplement en verslaggever. Het afgelopen half jaar doceerde hij journalistiek voor de post-doctorale leergang van de Erasmus-universiteit in Rotterdam. Van der Vaart is vandaag in functie getreden.

Peter van Dijk (46) werkt sinds 1973 voor NRC Handelsblad. Hij studeerde politieke en sociale wetenschappen in Amsterdam en in Leiden, met internationale betrekkingen als specialisatie. Bij NRC Handelsblad was hij onder meer vier jaar redacteur buitenland, vijf jaar verslaggever en drie jaar chef economie. Sinds 1986 is hij correspondent in Parijs. Van Dijk treedt 1 oktober in functie.