Paspoortbeleid bij Binnenlandse Zaken

DEN HAAG, 1 aug. De minister van buitenlandse zaken zal met ingang van 1 september de feitelijke werkzaamheden op paspoortgebied die centraal worden geregeld, overdragen aan het ministerie van binnenlandse zaken. Minister Van den Broek van buitenlandse zaken en staatssecretaris de Graaff-Nauta (binnenlandse zaken) hebben dit gisteren aan de gemeentebesturen bekend gemaakt. De Graaff-Nauta wordt belast met de uitvoering van de Paspoortwet, zoals onder meer de vaststelling van het model van het paspoort en de vervaardiging daarvan.