Overleg op WVC over subsidiestop welzijnswerk

DRIEBERGEN, 1 aug. De acht vormingscentra die door bezuinigingen van het ministerie van WVC getroffen dreigen te worden, hebben besloten gezamenlijk protest aan te tekenen tegen het voorgenomen besluit van minister d'Ancona. Vrijdag hebben zij een gesprek op het ministerie.

De instituten, georganiseerd in de Vereniging van Volkshogescholen en Vormingscentra, kwamen gisteren in Driebergen bijeen en hebben afgesproken dat de ambtenaren van het ministerie naar argumenten zal worden gevraagd voor de bezuiniging van in totaal negen miljoen gulden. Eerder lieten de vakcentrale's FNV en CNV al een protest horen. 'Dit is een onacceptabele en volstrekt willekeurige bezuiniging. Wij gaan vanuit een duidelijk 'nee' naar WVC', zo zegt directeur mevrouw G. E. J. M. Michielse-Oud van de Vereniging. 'In het verleden hebben wij op verzoek van WVC, ook in verband met bezuinigingen, door fusies gewerkt aan schaalvergroting. Dat is bijzonder goed gelukt. De acht instellingen die nu worden getroffen zijn juist de instellingen die door de fusies het grootst zijn geworden en in de ogen van WVC blijkbaar op eigen benen kunnen staan. Dat is een ernstige misvatting. Door het wegvallen van de subsidie ontvalt voor deze instellingen eenderde van de inkomsten. Dat is in het licht van gedane investeringen volstrekt onverantwoord. Zij worden gestraft voor goed werk in het verleden.' De vereniging maakt zich boos omdat door de aangekondigde bezuinigingen uitgerekend de zwakste groepen in de samenleving zullen worden getroffen. Kaderleden van bonden en ondernemingsraadsleden worden betaald door de bond of door het bedrijf op cursus gestuurd. Maar werklozengroepen, WAO-ers en minderheidsgroepen zijn volledig van deze subsidies afhankelijk. 'Wij begrijpen niet hoe dit in overeenstemming valt te brengen met de sociale vernieuwing die dit kabinet voorstaat', aldus Michielse-Oud.

De vakcentrale CNV en de Vrouwenbond CNV hebben gisteren per brief alle vrouwelijke CNV-cursisten van de CNV-kadercursussen opgeroepen minister d'Acona en de vrouwelijke Tweede Kamerleden te bestoken met protestbrieven en telefoontjes.