Ook Mozambique wil meer-partijenstelsel

MAPUTO, 1 aug. De Mozambikaanse president Joaquim Chissano heeft gisteren aangekondigd dat zijn regering een meer-partijenstelsel zal invoeren. Hij deed deze concessie onder de voorwaarde dat de rebellenbeweging RENAMO de gewapende strijd zal opgeven.

Mozambique wordt reeds dertien jaar verscheurd door een burgeroorlog die aan ruim 600.000 mensen het leven heeft gekost. Chissano, leider van de regerende partij FRELIMO, heeft vorige maand direct contact opgenomen met RENAMO om een eind te maken aan de burgeroorlog.

RENAMO eist dat het marxistische FRELIMO de alleenheerschappij opgeeft en vrije verkiezingen uitschrijft. Waarnemers in Mozambique wijzen er echter op dat 'nationale verzoening' niet eenvoudig zal zijn omdat RENAMO de afgelopen jaren grootscheepse moordpartijen onder de burgers heeft aangericht. 'Mozambikanen die een eigen partij willen oprichten krijgen daartoe alle vrijheid', aldus Chissano in een vraaggesprek met het persagentschap AIM. 'Als deze mensen zich aan de wet houden en zij zich vreedzaam gedragen zal de regering geen enkele belemmering opwerpen.'

Volgens Chissano heeft de leiding van FRELIMO het voorstel voor de invoering van een meer-partijenstelsel unaniem gesteund. Volgend jaar zouden in Mozambique de eerste parlements- en presidentsverkiezingen moeten worden gehouden.

RENAMO heeft nog niet op het voorstel van Chissano gereageerd. De rebellen missen een uitgewerkt politiek programma en hebben evenmin een charismatisch leider. RENAMO lijkt vooral grote delen van het Mozambikaanse platteland in handen te hebben, terwijl FRELIMO de steden beheerst. (Reuter, AFP)