Onverwachts bezoek De Maiziere aan Kohl

BERLIJN/BONN, 1 aug. De Oostduitse premier Lothar de Maiziere heeft gisteravond onverwachts een bezoek gebracht aan de Westduitse bondskanselier Helmut Kohl in diens Oostenrijkse vakantieverblijf. Het bezoek had plaats aan de vooravond van het overleg van beide Duitslanden over de regeling van hun vereniging.

Beide leiders spraken over het op stapel staande verenigingsverdrag en over de verkiezingen voor het nieuwe Duitse parlement, die naar wordt verwacht op 2 december zullen plaatshebben.

De Maiziere zou vandaag terugkeren naar Oost-Berlijn, waar in de loop van de dag onderhandelingen zouden beginnen tussen delegaties uit Oost- en West-Duitsland over een verenigingsverdrag en over het toe te passen kiessstelsel.

De Maizere was aanvankelijk van plan Kohl afgelopen week te bezoeken maar hij stelde de reis uit wegens een regeringscrisis in Oost-Berlijn over het moment waarop Duitsland verenigd zou moeten zijn en het systeem dat bij de verkiezingen zou moeten gelden.

De Westduitse coalitie heeft gisteren besloten de kieswetten zo te veranderen dat kleine Oostduitse partijen tijdens de verkiezingen van december een betere kans hebben. 'We zijn er allen van overtuigd dat we het voor die partijen in Oost-Duitsland die de vreedzame revolutie in 1989 (...) tot stand hebben gebracht gemakkelijker moeten maken in het parlement te komen', zei Otto graf Lambsdorff, voorzitter van de Westduitse liberalen. De liberale FDP vormt samen met de christen-democratische CDU/CSU-alliantie de Westduitse regering.

CDU/CSU en FDP werden het erover eens dat kleine groeperingen een plaats op de kandidatenlijsten van grotere partijen zouden moeten krijgen. Samen zouden ze dan in staat zijn de kiesdrempel van vijf procent te halen, die volgens de Westduitse kieswet nodig is om in het parlement gekozen te worden. Lambsdorff onderstreepte wel dat dit standpunt nog met de coalitie in Oost-Duitsland moet worden besproken.

Eerder was het Oostduitse kabinet er niet in geslaagd meningsverschillen over de regels die bij de verkiezingen moeten worden toegepast te overbruggen. 'We wachten op een besluit uit Bonn. Wellicht zal dat de zaak kunnen regelen', aldus een woordvoerder van de Oostduitse sociaal-democratische SPD, na de christendemocratische CDU de grootste coalitiepartner in Oost-Berlijn. (Reuter/DPA)