'Nederland minacht Vlaamse cultuur'

BRUSSEL, 1 aug. Nederland ziet Vlaanderen cultureel niet voor vol aan. Dat zegt de Vlaamse minister van cultuur, Patrick Dewael, in een vraaggesprek met deze krant. Het Nederlandse ministerie van cultuur zou zijn Vlaamse tegenhanger 'denigrerend en beledigend' behandelen, waar de Nederlandstalige culturen volgens Dewael juist intensief zouden moeten samenwerken om in de Europese Gemeenschap het hoofd boven water te kunnen houden. Volgens de Vlaamse minister heeft vooral deze 'minachting' in het afgelopen half jaar een aantal incidenten veroorzaakt. Een daarvan was het staken van het Vlaamse aandeel in de subsidiering van de Stichting voor Vertalingen (SvV), die de vertaling van Nederlandstalige literatuur in het buitenland moet bevorderen. SvV-directeur J. de Wit zou de Vlaamse literatuur 'systematisch' hebben 'onderbelicht'.

Dewael: 'Voor de Stichting kon Hugo Claus er nog net mee door, maar die was dan ook de enige in Vlaanderen.'

Dewael eiste daarom het ontslag van De Wit, en toen WVC dat weigerde staakte de Vlaamse deelregering de subsidie aan de SvV. Dewael: 'Vlaanderen was niet bereid een Nederlands dictaat te ondergaan.'

De in Amsterdam gevestigde Stichting voor Vertalingen verkeert op dit moment in staat van ontbinding, volgens WVC vooral om financiele redenen.

De toespraak die minister d'Ancona (WVC) liet uitspreken tijdens het Algemeen Nederlands Congres dat in april in Brussel werd gehouden gaf in Vlaamse ogen blijk van dezelfde minachting. In die toespraak ontkende hij dat Vlaanderen en Nederland tot dezelfde 'cultuurgemeenschap' behoren. Minister-president Lubbers moest vervolgens ingrijpen om de ruzie te sussen. d'Ancona heeft inmiddels beloofd meer aandacht te schenken aan culturele samenwerking.

Volgens Dewael is samenwerking alleen niet voldoende. Beide landen dienen sommige culturele projecten te integreren: promotie van Nederlandstalige literatuur en van gezamenlijke culturele projecten in het buitenland, en ook de regeling van het 'leenrecht' in bibliotheken.

Volgens de Vlaamse minister is het cultureel akkoord tussen Nederland en Belgie dringend aan actualisering toe, ook al als gevolg van de Belgische staatshervorming. 'Het ambtelijk overleg is wel frequent, maar bij het afstemmen van elkaars wetgeving staan we nergens.'

Pag.6: Vraaggesprek Dewael Pag.7: 'Cultuurtheorie op zand'