Groter aantal mensen krijgt huursubsidie

DEN HAAG, 1 aug. Het aantal ontvangers van individuele huursubsidie is in 1989 met vijf procent gestegen tot 918.000. In 1988 en 1987 bedroeg de stijging nog zes en zeven procent. Met de individuele huursubsidie was vorig jaar 1,6 miljard gulden gemoeid. Dat is een stijging van vier procent, een procent minder dan in 1988. Dit staat in het jaarverslag van het directoraat-generaal volkshuisvesting van het ministerie van VROM. Van de ontvangers van huursubsidie was 49 procent alleenstaand. Het aantal personen dat in 1989 voor het eerst huursubsidie vroeg bedroeg 187.000, dat is 11.000 meer dan in 1988. De stijging van de uitgaven voor individuele huursubsidie vloeit deels voort uit het huurbeleid van VROM. Het ministerie is bezig de stijging van deze uitgaven in te dammen. Gemeenten en corporaties is gevraagd woningen zodanig toe te wijzen dat de huurder maximaal 250 gulden huursubsidie krijgt. Ook wil staatssecretaris Heerma de doorstroming bevorderen. Hij wil de hoogte van de individuele huursubsidie niet aantasten. De bewindsman maakte dat enkele weken geleden duidelijk in het begrotingsoverleg, waarin werd besloten een procent te korten op de overheidssubsidies.