Flevoland weigert afval uit Friesland over te nemen

LELYSTAD, 1 aug. De provincie Flevoland is niet bereid om in de periode tot 1996 jaarlijks 20.000 ton huishoudelijk afval uit Friesland over te nemen. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland bekendgemaakt. Friesland had Flevoland om hulp gevraagd nadat er bij de afvalverwerking in Leeuwarden acute problemen waren ontstaan. Volgens GS van Flevoland dient bij de oplossing van de afvalproblematiek in de eerste plaats gezocht te worden naar oplossingen binnen de eigen regio. Friesland valt onder de noordelijke regio, waaronder ook Groningen, Drenthe en Overijssel gerekend worden. Flevoland daarentegen valt onder de regio Midden-Nederland. Wanneer in de noordelijke regio geen oplossing te vinden is, moet volgens het dagelijks bestuur van Flevoland, op landelijk niveau naar een oplossing gezocht worden.