Elk jaar voor 140 mln aan fietsen gestolen

AMSTERDAM, 1 aug. Jaarlijks worden in Nederland bijna 900.000 fietsen gestolen met een totale minimale waarde van ongeveer 140 miljoen gulden. Dat is meer dan de jaaromzet van tweedehands fietsen bij de legale rijwielhandel.

Deze cijfers staan in het gisteren verschenen rapport 'Profijt van kleine criminaliteit'. Het rapport is opgesteld door het Amsterdamse bureau Regioplan in opdracht van het Centrum voor Grootstedelijk Onderzoek van de Amsterdamse Universiteit en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van justitie.

De kans dat een fiets wordt gestolen blijkt het grootst in de Amsterdamse binnenstad, de 19de-eeuwse wijken daaromheen en bij zogeheten publiekscentra, waaronder NS- en metrostations. De meeste fietsen worden gestolen door gelegenheidsdieven en drugsverslaafden. Jeugdige dieven hebben het vaak gemunt op snor- en crossfietsen. Uit het onderzoek blijkt verder dat horecagelegenheden de plaatsen bij uitstek zijn waar gestolen fietsen worden verkocht. Alleen al in Amsterdamse horecazaken wordt jaarlijks naar schatting voor ongeveer 30 miljoen gulden aan gestolen waar omgezet. Tegen nieuwwaarde komt dit neer op 140 miljoen gulden of vier ton per dag.

Volgens Regioplan lijken zowel fietsendiefstal als heling steeds openlijker te gebeuren. Het bureau spreekt daarom van een verdere 'erodering' van de publieke moraal, die een bedreiging vormt voor 'de kwaliteit van het bestaan'. Regioplan doet verscheidene aanbevelingen om deze kleine criminaliteit te bestrijden. Vooral in de binnenstad zouden bewaakte en goed bereikbare fietsenstallingen moeten komen. Verder zou de politie alle aangiften van diefstal moeten registreren om tegemoet te komen aan het rechtsgevoel van de slachtoffers en om een beter inzicht te krijgen in de omvang van het probleem. De registers van handelaren in tweedehands fietsen dienen regelmatig door de politie te worden gecontroleerd.