Een en ander

N-fin, ik bespaar u, lezer, alle D-tails van de W-derwaardigheden die de V-houder, de T-leut en de Z-er op hun reis naar het uiterste eind van het alfabet overkwamen. Tenminste, over hun Ody-C van D-dorp tot W-dorp hou ik het kort. Ze hadden, dat kan ik alvast verklappen, X-dorp bereikt zonder een spoor van V of T of Z-werk te hebben gezien.

Het was een vreselijk lange tocht geweest. 'Happy D's!' had de V-houder nog geroepen toen ze in D-dorp arriveerden. Dat bleek meteen al op een waan-I-D te berusten. Men kende in D-dorp geen Happy D's, alleen maar D-pressieve D's. Ze waren naar F-dorp gevlucht waar louter F-iciente mensen woonden, zonder E-nige tijd en geduld voor V-teelt, T-leuterij en Z-fouten, en vandaar naar G-dorp waar iedereen, here-J, de G-krant bleek te lezen. 'Ze zijn hier allemaal G!', had de V-boer G-melijk en toch V-hement geroepen. 'Snel heen naar H-dorp.' H H-dorp, op zijn beurt, was weer een dorp geweest met veel te veel poe-H en zinderend van de kleine h'tjes. 'Mijn naam is H's', kregen ze er ten antwoord, iedere keer wanneer ze informeerden of iemand ook V of T had gezien. Ze namen er wat H-ringen mee en uit K-dorp wat oude K's en waren schielijk verder getrokken naar L-dorp. Ook beslist geen L-dorado! Ze hadden er niet eens trek gehad een H-ring of wat van hun K's te eten en voelden er zich zo L-lendig dat ze eenstemmig tegen L-kaar hadden gezegd: 'We gaan naar L-ders. In L-dorp is alleen maar L-ende.' Mijlen- en mijlenver meanderde de weg naar M-dorp. Eenmaal daar aangekomen hadden ze argwanend de K's betast: te hard geworden om te eten. Ook de H-ringen bleken uitgedroogd. Er waren gelukkig een flink aantal M-ers in M-dorp, zodat ze een M-er pakten om er de H-ringen in te dompelen. Ook wisten ze er een M-enthaler op de kop te tikken. Ze gooiden hun oude K's weg. Maar de T-leut had, zonder T erbij, geen trek gehad in vers-gekweekte H-ringen en jonge K's.

N N in N-dorp had de Z-ter weer niet willen eten, omdat zijn N-deldarm opspeelde. Steeds minder N-thousiast en steeds minder rekenend op een Happy N-ding waren ze naar O-dorp doorgestrompeld. Daar troffen ze een O-berge aan waar ze eindelijk, uitgehongerd, enkele van hun H'ringen en een stuk van de K's hadden verorberd, samen met wat O-bergines die de specialiteit van de O-berge waren. Maar ook in O-dorp, dat spreekt vanzelf, geen V en geen T en geen Z-werk. Ze hadden zich zo in het O-tje genomen gevoeld dat ze in P-dorp nog steeds de P in hadden. Als kleine troost hadden ze een M-ertje met O-bergines meegenomen, want de reis was nog lang. 'Q-kele-Q!', had het in Q-dorp geklonken. 'Dat is maar pluim-V', bromde de V-houder misnoegd. 'Mijn V heeft verdorie geen V-ren.' Zo was er telkens wel iets geweest. Maar ik houd het beknopt. Uit R-dorp waren ze vertrokken met R-gernis, omdat ze in R alleen R-tjes hadden aangetroffen en wat is een R-tje na een maaltijd met O-bergines? Nu dan. Ze namen niet een R-tje uit R-dorp mee en zonder verdere S-capades hadden ze ook S-dorp achter zich gelaten omdat ze in elk geval in T-dorp iets van een T-festijn verwachtten! Maar ze hadden in T-dorp veel T-mutsen gezien en zelfs T-huizen met T-T-gels en T-lichtjes, maar nergens een spoor van de T zelf. 'Dat is een slecht T-ken!', riep de T-leut, slechter gemutst dan ooit.

V Ook de V-houder die, voor bij U-dorp, tenminste in V-dorp op zijn V had gehoopt, ja op hele V-stapels, had voor het eerst de moed laten zakken. Er woonden alleen V-getariers in V-dorp.

Nu stonden ze in X-dorp, de V-houder, de T-leut en de Z-er. Ze waren zojuist uit W-dorp gekomen, waar het W-melde van de vreemde W-zens, behalve van melk-V, T-builtjes en Z-duivels, en ze waren in W-dorp een W-kje R-g moe en W-moedig geweest. Veel W was er die week voor hen in W-dorp. Toch hadden ze, eenmaal uitgerust, een laatste sprankje hoop verzameld.

Want R-gens in het alfabet moesten hun V en T en Z-werk zich toch ophouden! N N-kel X-dorp en Y-dorp en Z-dorp resteerden nog! Ja, ze waren nu wel heel dicht in de buurt. Bovendien hadden ze nog genoeg H-ringen bij zich, flink wat jonge K-s en een M-er, een hele M-er met O-bergines.(Slot volgt)

    • Gerrit Komrij